Administracions Públiques

Una llei per garantir una contractació pública amb més contingut social

Administracions Públiques

Una llei per garantir una contractació pública amb més contingut social

La comissió sectorial d’Administracions Públiques d’Esquerra Republicana, en el marc de reclamació d’una “Administració propera, simplificada, descentralitzada i amb els recursos suficients per prestar els serveis adequats als ciutadans i garantir i desenvolupar l’Estat del Benestar”, té com a un dels pilars programàtics de treball l’assoliment d’una legislació clara que ...