Administracions Públiques

Un nou pressupost per enfortir l’estructura de la Generalitat de Catalunya

"Els nous pressupostos de la Generalitat de Catalunya permeten un bon grapat de polítiques públiques necessàries pel país, però també fan possible que l’estructura de la Generalitat es posi al dia”

Jesús Palomar Baget
Jesús Palomar Baget

L’aprovació del Pressupost de la Generalitat de Catalunya ha de permetre el desenvolupament de noves i millors polítiques socials, educatives, sanitàries... Ha de permetre garantir polítiques que acaben amb les desigualtats, amb els desequilibris territorials, polítiques sostenibles i amb perspectiva de gènere. Han de servir per fer un país millor, és ben cert. Ara bé, hi ha dues preguntes clau: qui i com s’han de fer aquestes polítiques públiques?

Les respostes a aquestes preguntes són ben simples: un sector públic fort i amb les capacitats i formació per assumir el repte de dur a terme aquests reptes i necessitats dels país. Un sector públic ètic i transparent, una bona administració, oberta i transparent a la ciutadania.

Per això també són rellevants els nous Pressupostos, perquè també cal mirar-los des del punt de vista de “la maquinària”. Aquests pressupostos serveixen per enfortir les estructures, tant a nivell de personal com a nivell de polítiques que han de servir per poder millorar les polítiques estructurals de l’administració de la Generalitat de Catalunya.

Només per posar-ne alguns exemples es poden observar increments de pressupost en àmbits molt rellevants com són la transparència i govern obert, que ha de permetre garantir l’apoderament de la ciutadania o bé l’increment en la despesa en formació i capacitació del personal públic perquè cal que el personal de les administracions catalanes tinguin la formació, habilitats i capacitats per afrontar les noves necessitats de la ciutadania. Així com també l’enfortiment de les eines de bona administració i ètica per generar confiança en la ciutadania sobre la manera d’actuar del conjunt de l’administració de la Generalitat de Catalunya.

Òbviament no es pot oblidar el fet que amb els nous pressupostos també s’acompanyen actuacions vinculades a projectes ja en marxa finançats amb els fons europeus (MRR) vinculats a la millora de l’administració de la Generalitat com és el canvi de model cap a una administració digital, que amb els nous pressupostos també s’acaben de consolidar.

En definitiva, els nous pressupostos de la Generalitat de Catalunya, permeten un bon grapat de polítiques públiques necessàries pel país, però també fan possible que l’estructura de la Generalitat “es posi al dia” i pugui donar un salt qualitatiu per ser capaç de prestar els serveis que la ciutadania necessita.

 

Jesús Palomar i Baget

Vocalia de Comunicació de la sectorial d’Administracions Públiques

Esquerra Republicana

aapp@esquerra.cat