Administracions Públiques

El govern de les dades de l'Administració Pública

"El govern de la dada implica la gestió d'aquestes dades en tot el seu cicle de vida, mitjançant la implementació de processos, garantint sempre la protecció de dades personals i vetllant per l'ètica en el seu ús, sense perdre de vista que el seu objectiu final és la reutilització"

Núria Espuny
Núria Espuny

Avui dia ningú dubta de la importància i el valor que tenen les dades com a actiu en qualsevol organització. Qui no ha sentit alguna vegada allò de "les dades són el petroli del segle XXI"? Estem immersos en una revolució, en un canvi de paradigma al respecte de molts àmbits. La digitalització, la intel·ligència artificial, l’internet de les coses, el recent ChatGPT són tecnologies emergents que s'alimenten de dades i les processen per convertir-les en informació i coneixement.

No obstant això, perquè aquestes dades siguin realment útils, per poder extreure'n el seu veritable valor, cal garantir que siguin bones, certes, completes. Perquè una decisió presa amb dades incorrectes, o alimentar un sistema d' intel·ligència artificial amb dades amb biaixos o no actualitzades, pot comportar greus conseqüències. I per aconseguir totes aquestes característiques de les dades cal governar-les, avançar cap a una Administració orientada a dades (el concepte data driven en anglès). Però què vol dir això exactament?

Governar les dades significa fer "endreça de la casa". Ordenar i depurar les dades. El govern de la dada implica que hem d'orientar l'organització cap a la gestió d'aquestes dades en tot el seu cicle de vida (recopilació, emmagatzematge, qualitat, utilització, protecció, divulgació) mitjançant la implementació de processos, metodologies, rols, eines i plataformes tecnològiques, garantint sempre la protecció de dades personals i vetllant per l'ètica en el seu ús, sense perdre de vista que el seu objectiu final és la reutilització.

De tenir sitges d'informació, on l'organització no coneix la globalitat de les dades que posseeix, passarem a tenir coneixement del que tenim i en quines condicions i sota quins controls les podem utilitzar. Governar les dades comporta també que la dada sigui única i comuna per a tota l'organització, de forma que quan hi hagi un canvi (per exemple, la comunicació d'una nova adreça postal d'una persona ), aquest canvi sigui automàticament visible per a tothom (tothom que estigui autoritzat, és clar), evitant duplicitats i dades incorrectes i estalviant-li a aquella persona haver de tornar a comunicar-ho a altres departaments amb els quals interactua. Governar les dades vol dir utilitzar-les per eficientar processos, per a la presa de decisions basada en evidències, per augmentar la proactivitat i la personalització dels serveis públics, per dur a terme analítica avançada, per incrementar la transparència, per optimitzar les polítiques públiques, i, en definitiva, prestar millors serveis a la nostra ciutadania.

Des de la Generalitat de Catalunya, com a sector públic, i per tant, gestors de recursos públics, tenim, més que cap altra organització, el deure d'intentar maximitzar l'eficiència i l'eficàcia en la nostra activitat. I les dades i la seva governança és la gran palanca per aconseguir-ho. Aquest és un dels grans reptes que ERC està liderant des del Govern de la Generalitat. Un projecte necessari i engrescador que permetrà la transformació de les dades que generem en coneixement útil i, que facilitarà l'assoliment d'aquesta Administració intel·ligent que estem construint.

 

Núria Espuny i Salvadó

Directora general d’Administració Digital de la Generalitat de Catalunya i secretaria general de la sectorial d’Administracions Públiques d’Esquerra Republicana.

aapp@esquerra.cat