Administracions Públiques

Les administracions públiques que volem

Núria Espuny
Núria Espuny

A dia d’avui ja no hi ha cap discussió sobre el fet que el model de govern del país que volem ha de ser un model de Govern Obert.

I per tant, és imprescindible que existeixin mecanismes per implementar aquesta nova forma de governança, amb Administracions que apostin més i més per la transparència de la informació, per la participació ciutadana en tots els afers públics, i impulsin una estratègia de lluita contra la corrupció i l’enfortiment de la integritat pública.

A més, volem administracions modernes, administracions que implementin nous models tecnològics, nous models organitzatius, nous models de preses de decisions, nous models de relació amb la ciutadania.

I per tal d’assolir-ho, són necessaris molts canvis i avenços a tots nivells: organitzatius, jurídics, tecnològics, culturals. I tant a nivell intern, dins dels ens públics, com externs, la ciutadania en la seva globalitat . Canvis que ja s’estan produint i gràcies als quals ja estem evidenciant alguns bons resultats, tot i que encara tenim camí per recórrer. A més, cal ser conscients que, en alguns casos, caldrà ser disruptius (ja sabem que les administracions públiques són molt conservadores...) i agosarats.

Canvis, propostes. Deixeu-me enumerar unes quantes, insistint en que algunes, sortosament, ja s’estan duent a terme:

  • Cal fer una adequació d’infraestructures tecnològiques, de sistemes d’informació per a seguir impulsant l’Administració digital. Cal digitalitzar l’administració redissenyant tots els processos i posant a la ciutadania en el centre del redisseny, tendint a la simplificació del tràmits administratius i a la màxima proactivitat de les administracions públiques al respecte dels mateixos.
  • Hem de convertir les administracions en organitzacions “data-driven”, on les dades siguin l’eix de tots els processos de treball i de pressa de decisions. Hem de ser capaços de gestionar totes les dades, d’analitzar-les i de saber utilitzar-les per extraure conclusions de valor. És vital implementar eines que permetin dotar l’administració de major intelligència institucional mitjançant les tecnologies de d’anàlisi d’informació existents, i incorporar perfils d’empleats públics amb aquestes competències. Cal crear un dispositiu de governança de les dades que vetlli per la qualitat, la interoperabilitat, la reutilització i l’obertura de totes les dades públiques, compatible amb la sobirania dels centres emissors i la seguretat de les dades personals.
  • És bàsic continuar habilitant i millorant els instruments per a la participació directa de la ciutadania en la pressa de decisions al respecte dels serveis i polítiques públiques, i fomentar l’ús d’aquestes eines, promovent una cultura participativa i cooperativa de la ciutadania en el disseny, la prestació i l’avaluació dels serveis públics.
  • Cal promoure i impulsar l’aprovació de codis intern de funcionament basats en l’ètica, la integritat i la transparència, de forma capillar i a tots nivells, posant en marxa dispositius de prevenció i detecció precoç de corrupció, violència de gènere i discriminació de qualsevol tipus.
  • Hem de seguir facilitant tota la informació pública de forma oberta, integra, reutilitzable, comprensible, amb un llenguatge proper al receptor, a la ciutadania. I publicar totes aquestes dades públiques en formats de dades obertes i dur a terme actuacions per tal de fomentar el seu ús, tant internament a les nostres organitzacions, com externament a tota la ciutadania.
  • La millora continua. És imprescindible i urgent impulsar l’avaluació de polítiques públiques (ex-ante i ex-post) i fomentar la cultura de la innovació com a impulsor del canvi i adaptació a les noves necessitats.
  • S’han de desenvolupar eines i aliances interadministratives sota criteris de collaboració i coresponsabilitat per abordar accions conjuntes i comunes entre diferents administracions.

 

I tot això ha d’anar acompanyat d’una gran gestió del canvi cultural i de la creació d’un nou sistema d’accés a la funció pública, amb nous perfils adequats a les competències necessàries actualment per la implementació d’aquests nous models, que compatibilitzi els principis del servei públic amb la meritocràcia i l’especialització.

Resumint, molta feina per fer, però que des d’ERC tenim capacitat i il·lusió per liderar. Som-hi !

 

 

Núria Espuny

Secretària general de la sectorial d’Administracions Públiques

aapp@esquerra.cat