Administracions Públiques

Qualitat institucional i integritat per generar confiança ciutadana

Jordi Foz
Jordi Foz

Segons el Baròmetre de l’Oficina Anticorrupció de Catalunya de 2018 un 71,9% de la ciutadania de Catalunya considera que existeix bastant o molta corrupció. El problema de la percepció de corrupció, i com a conseqüència d’aquesta, de manca de confiança en les institucions està centrat sobretot en la creença que en les altres esferes polítiques es produeixen biaixos indesitjables en les decisions públiques per la interferència il·legítima d’interessos privats, que hi ha imparcialitat.

Aquesta percepció soscava el bon funcionament de les institucions i impedeix que siguin eficients en la transformació de la realitat en benefici del bé comú. No hi ha una solució senzilla a aquest problema, però sí que sabem que els estudis comparatius internacionals sobre bona governança coincideixen en indicar que, a mig termini, les polítiques de qualitat institucional i d’integritat pública, tenen efectes positius. Els millors valorats en aquests estudis, com ara Suècia, Dinamarca o Estònia, ens ho demostren.

Per aquest motiu, el Govern l’11 de juny va aprovar un Acord de Govern que farà possible l’elaboració de l’estratègia de lluita contra la corrupció i l’enfortiment de la integritat pública en un termini de sis mesos. Les actuacions definides en el document estratègic se centraran principalment en àmbits com la contractació pública, la fiscalitat, les subvencions, la funció i direcció públiques, les incompatibilitats, els conflictes d’interès i grups d’interès, la protecció d’alertadors i l’anonimització de bústies ètiques, i els marcs d’integritat, amb un accent especial en tots aquells aspectes relacionats amb la imparcialitat i amb el control de la influència il·legítima en les presa de decisió públiques.

L’objectiu de l’estratègia és donar una resposta a les expectatives i exigències ciutadanes respecte les institucions públiques. Els països que han estat capaços de respondre a aquestes expectatives, que són referents en qualitat institucional, ens han demostrat que aquesta és una de les vies per disposar d’economies sòlides, serveis públics potents i inclusius i, al cap i a la fi, generar confiança ciutadana.


Jordi Foz

Comissió sectorial d'Administracions Públiques

Esquerra Republicana