Administracions Públiques

Les 4R per un bon servei públic

Jesús Palomar
Jesús Palomar
Vagues, manifestacions i aturades al sector públic: 4R per anar endavant!
 
Aquesta setmana que deixem s’ha caracteritzat per una vaga al sector de la sanitat pública, vaga de professorat universitari, professorat d’ensenyament a primària i secundària i de personal d’administració i serveis a la Generalitat de Catalunya.  També amb protestes per part dels bombers i darrerament al Cos de Mossos d’Esquadra….i podem pensar moltes coses al respecte, però segurament hi ha quelcom a reflexionar i cal posar-hi remei.  Segurament els motius que han servit per convocar les vagues i les aturades han estat les que han acabat amb la paciència de molts servidors públics….Cal posar-hi remei i ho podem resumir tot plegat en 4R:
 
Cal fer un Reconeixement al personal públic que va patir, per partida doble, la crisi a través de les retallades al sector públic.  Ho va patir en forma de retallades salarials i retallades de drets socials i laborals, però també ho va patir perquè a les seves espatlles va posar-se tot un sector públic i tot un reguitzell de serveis públics, molts de caire social, que van funcionar perquè els empleats públics són uns professionals amb molta més vocació de servei del que es pensa la majoria...o del que ens volen fer creure uns quants, que a vegades governen i altres vegades els trobem a l’oposició.
 
Cal una Recuperació dels drets salarials, laborals i socials que van perdre els empleats públics, però també cal recuperar una bona gestió dels serveis públics i dels recursos per dur a terme les polítiques públiques.  No totes les pèrdues que han viscut els empleats públics són de caire individual ni salarial; també en trobem en forma de recursos materials o pressupostaris per prestar uns serveis públics de qualitat i de forma segura, com per exemple recursos que no disposen bombers o Mossos d’Esquadra, però també els que no tenen els docents de primària i secundària que han perdut especialistes i la universitat pública que se sustenta en la bona voluntat del professorat que fa més del que li pertoca, especialment professorat associat i també el personal mèdic que supleixen les mancances de recursos amb el seu propi esforç.
 
Però ja que hi som cal Repensar el sector públic i lògicament el servei públic, ja que ara no es tracta de crear nous llocs de treball sense una planificació real o dotar de recursos materials i pressupostaris uns serveis públics sense un projecte real que el sustenti i sobretot que el faci sostenible. Aprofitem per fer-ho bé i per créixer bé.
 
I finalment, però no menys important, cal anar cap a uns serveis públics Republicans de manera que cal empoderar als empleats públics, cal que els serveis públics i les administracions tinguin un ADN ètic i transparent, i cal tenir uns serveis públics co-creats amb la ciutadania i per la ciutadania.  
 
La República Catalana, que cal tenir per poder arribar a gestionar les necessitats de la ciutadania, ha de tenir unes administracions a l’alçada de la República Catalana.  Necessitem uns serveis públics amb visió femenina. Cal tenir unes administracions públiques a l’alçada de la República!

 
Jesús Palomar i Baget
President de la comissió sectorial d'Administracions Públiques
Esquerra Republicana
aapp@esquerra.cat