Administracions Públiques

Unes noves administracions públiques republicanes

Jesús Palomar
Jesús Palomar
República té el seu origen terminològic en el concepte “res publica”, és a dir, “la cosa pública” que, més enllà de la forma de governar que comporta, fa referència a un seguit de valors que conformen la vida pública. En aquest sentit, les administracions públiques són un element central de la “cosa pública” i del que comporta fer República.

Esquerra Republicana afronta un repte important, potser un dels més importants de la seva història moderna, el de construir un Estat sense haver assolit el país, encara. Així té el repte de fer República sense ser-ho jurídicament. Sí que tenim, en canvi, una societat republicana, i aquesta és una realitat que cal gestionar des de les administracions catalanes, en especial des de la Generalitat de Catalunya.

I com es fa per tenir una Administració que tingui valors republicans? Ho hem treballat i ho tenim molt clar. Per avançar cap a un model d’administració republicana cal prendre decisions que giren al voltant de quatre eixos: modalitat de prestació de serveis públics, estructures de l’administració, eines de gestió pública i gestió del personal públic.

En relació a la modalitat de la prestació de serveis públics el debat gira, bàsicament, al voltant de de la forma de gestió dels serveis públics, ja sigui de gestió directa, externalització o privatització. Considerar que només hi ha un model vàlid esdevé una simplificació que no dóna resposta a la realitat. La resposta al dilema no ha de centrar-se, com s’ha fet tradicionalment, en l’estalvi econòmic sinó en dos elements bàsics: qualitat del servei i satisfer les necessitats de la ciutadania que ha de tenir accés igual i universal als serveis que es prestin.

En matèria d’estructures existents a l’administració, la reflexió inicial és que existeix massa tipologies d’estructures a banda de l’administració “pura i dura”: agències, consorcis, empreses públiques, organismes autònoms, fundacions públiques, etc. Així doncs, caldrà treballar per simplificar les formes estructurals, però això no vol dir reduir organismes, sinó repensar si ens cal tanta tipologia d’estructures i simplificar-ho al màxim.

Sobre les eines republicanes de gestió pública, l’element principal es pot resumir en quelcom que ens acosti al Govern Obert. I per fer-ho, ens cal potenciar la transparència a màxims més enllà dels que ens obliga la legislació: obertura de les administracions en matèria de dades obertes, de control, valors ètics i responsables i, finalment, potenciar la col·laboració de la ciutadania. Evidentment, tenim altres eines republicanes de gestió pública com és l’ús intensiu i eficient de les tecnologies o el treball col·laboratiu i en xarxa.

Per acabar, la gestió dels recursos humans, del personal públic, el qual sovint tot se centra sobre els seus drets considerats com a excessius…però tenim molt clar que el més important gira al voltant dels deures del personal públic, ara bé des d’una vessant constructiva. Des d’Esquerra, volem posar en valor la vocació de servei del personal públic a la societat i, en aquest sentit, cal visibilitzar la importància del rol que tenen els empleats públics per aconseguir uns serveis públics republicans: potenciar el talent dels empleats públics, empoderar als experts en gestió pública, però sobretot, recuperar la il·lusió de formar part de la principal institució de Catalunya.

Des d’Esquerra Republicana tenim molt clar quelcom que és bàsic per fer unes administracions públiques republicanes. Els homes i les dones d’Esquerra estem il·lusionats i preparats per fer República des de les administracions, ho hem fet durant molts anys i ho seguirem fent. I sabem que tindrem dos aliats per aconseguir aquests reptes: la ciutadania i els empleats públics amb valors democràtics i republicans, tal i com ho han demostrat defensant les institucions aquests darrers mesos. Tot plegat per seguir tenint unes institucions pròpies que serveixin a la ciutadania i al país.Jesús Palomar
President de la sectorial d’Administracions Públiques
Esquerra Republicana
aapp@esquerra.cat