Jornada: Noves formes de viure en l'habitatge post covid