Construint un nou país. Les administracions públiques de la República Catalana