Ordenació del territori, urbanisme i transició nacional