La reversió del planejament urbanístic heretat

Jornada de formació per tractar de la desclassificació del sól i els canvis en les qualificacions urbanístiques