Benestar Animal

Drets dels animals: agenda 2023-24

"Cal una nova llei de protecció dels animals que substitueixi la del 2008"

Eze Paez
Eze Paez

Aviat farà un any que es va constituir la sectorial de Drets i Benestar dels Animals d’Esquerra Republicana. No és pas possible estar satisfet amb la feina feta quan encara hi ha tant per fer. Tanmateix, hem aconseguit recórrer molt de camí en la direcció correcta de la defensa dels animals. Això tant pel que fa al reconeixement d’aquesta qüestió de justícia en el si del partit, com pel que fa a l’impuls a l’activitat de govern.

Comença ara un nou curs polític amb reptes que cal entomar amb ambició. Per primer cop, la Generalitat (i havia de ser un govern republicà) assumeix la tasca d’exercir les competències exclusives de Catalunya en matèria de caça, tot preparant un avantprojecte de llei que substitueixi, finalment, la vigent norma franquista del 1970. Ho està fent, a més, incloent les entitats de defensa dels animals en el procés participatiu.

Toca ara també adaptar dos textos legals fonamentals per a la determinació de l’estatus jurídic dels animals i el seu règim de protecció.

Properament el Parlament haurà de debatre una reforma del Codi Civil de Catalunya. L’objectiu és redefinir la categoria jurídica dels animals de manera més ajustada a la seva naturalesa com a éssers sentents i regular amb més garanties el seu destí en cas de trencament de la relació de convivència de les persones cuidadores.

Més important encara, ens cal una nova llei de protecció dels animals que substitueixi la del 2008. Cal actualitzar el dret català d’acord als canvis socials produïts els darrers 15 anys. Cal adaptar-lo a la recent llei espanyola de protecció dels drets i el benestar dels animals, aprovada amb el suport d’Esquerra Hem de demostrar que som capaços de defensar els interessos dels animals de manera més robusta que Madrid.

Esquerra té ara, doncs, la oportunitat de posicionar-se com a partit de govern de referència en la protecció dels animals. Conjurem-nos per no desaprofitar-la.

 

Eze Paez

President de la sectorial de Drets i Benestar dels Animals

Esquerra Republicana

dretsanimals@esquerra.cat