Política Territorial

L’AMTU, la mobilitat dels ajuntaments

"Ara tenim a les mans poder fer el gran disseny, revolucionari, que garanteixi el dret a la mobilitat sostenible i democràtica per a tothom"

Aurora Carbonell
Aurora Carbonell

Al desembre de 2020 vaig ser nomenada presidenta de l’AMTU (Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà) . Sóc la primera alcaldessa del meu municipi, Sitges. I llavors també em convertia en la primera presidenta d’una associació municipalista dedicada a un dels grans reptes de la nostra era, garantir el dret a la mobilitat i el transport a la ciutadania, amb un compromís ineludible (i no és cap eufemisme) amb la lluita contra el canvi climàtic. I fer-ho amb visió de gènere. Un repte majúscul per fer del transport de persones i mercaderies un dels grans eixos de drets i riquesa i competitivitat de ciutadans i empreses.

Abordar la mobilitat o el transport amb visió de gènere no ha estat una voluntat o preocupació, quan se sap que la majoria d’usuàries del transport públic som les dones. Pensar en com hem d’il·luminar les marquesines dels autobusos a polígons industrials per garantir la nostra seguretat; dissenyar circuits de transport públic, tenint present quin és el tipus d’usuari, i com ens movem durant la doble jornada (laboral i familiar) no ha estat gens sovint un capteniment dels operadors ni els dirigents polítics. Debats com aquests i molts d’altres els vam voler tractar per primer cop a l’AMTU aquesta tardor passada en unes jornades de mobilitat amb visió de gènere, que va presidir la Honorable Consellera Tània Verge.

L'AMTU vol facilitar la gestió dels ajuntaments i la vida dels ciutadans, afavorint un transport públic i una mobilitat de qualitat, eficient i sostenible. I mirar cap al futur, després de 21 anys d’història, sabent-se sòlida, amb ganes de créixer encara més a nivell territorial. Amb una altra missió, tant important com aquesta, i que és fer el lobby que el país necessita per compensar el desequilibri entre l’oferta de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i la resta de Catalunya, en matèria de mobilitat i transport públic.

Som 137 entitats municipals i comarcals, amb una població que representa 2,4 milions d’habitants i un volum de transportats de prop de 47 milions l’any. Ajudem als ajuntaments elaborant i assessorant plans de mobilitat, de zones de baixes emissions, organitzem el seu transport a demanda, a través de serveis tècnics i d’atenció ciutadana. Posem al seu abast coneixement i innovació, apostant per proves pilot que acaben suposant eines d’èxit. Hem creat una Central de Compres pròpia, que els facilitarà l’abastiment de productes relacionats amb la mobilitat i el transport. I des d’aquest mes de desembre som un dels punts descentralitzats de l’ATM de Barcelona per a poder adquirir la T-Mobilitat.


Ara ERC presideix l’AMTU. Ara ERC dirigeix les polítiques de territori, mobilitat, agenda urbana, acció climàtica i presideix ens tan importants com el Port de Barcelona. Ara tenim a les mans poder fer el gran disseny, revolucionari, que garanteixi el dret a la mobilitat sostenible i democràtica per a tothom, que afavoreixi que la nostra gent, les nostres empreses, la nostra indústria, sigui competitiva, feminista i ecològicament justa. Coordinar esforços i treballar per convertir-nos en un referent al sud d’Europa.

 

Aurora Carbonell

Alcaldessa de Sitges