Medi Ambient i Energia

Els boscos: C02, fusta, biodiversitat, aigua, energia, foc, salut i marc legal

Massa sovint, i aquest estiu un cop més, el bosc es noticia pels incendis que l’afecten. Quan això passa, tot els focus i totes les mirades es centren en el bosc i es posa de manifest, entre altres aspectes, la necessitat d’evitar que els incendis forestals s’acabin emportant pel davant activitats econòmiques, ja prou migrades, relacionades amb l’entorn agrari, ja sigui agrícola, ramader o forestal.

Per reflexionar i entendre el bosc avui, i per extensió la gestió de l’espai forestal, varem organitzar conjuntament les comissions sectorials d’Agricultura, Política Territorial i Medi Ambient i Energia d’Esquerra Republicana, un cicle de jornades del bosc el mes de febrer, a les que hi varem integrar el conjunt de mirades i diferents aspectes com van ser, entre d’altres, la importància del bosc com producció de fusta per la construcció, el seu paper com embornal de CO2, la biodiversitat d’hàbitats i especies que sosté, el seu paper com font energètica de km 0, el rol que té en la salut i el benestar emocional de les persones, i la seva relació amb el cicle de l’aigua.

Tots aquests aspectes formen part de bosc i n’hi ha un darrer, el foc, els incendis forestals, que incideix i afecta a tots els altres que hem mencionat anteriorment.

Els incendis forestals i els seus efectes, també ens veuen afectats, pels canvis climàtics que ja tenim a sobre. Períodes mes llargs sense pluges, increment dels períodes amb temperatures extremes, períodes amb unes humitats ambientals molt baixes,..., i també incideixen altres aspectes relacionats amb la gestió com, per exemple, una gran acumulació de biomassa en l’espai forestal, que fa de tot plegat un combinat molt perillós i que ja es parli d’incendis de sisena generació.

De la reflexió i del debat, que va tenir lloc en les jornades, en van sortir aspectes clau com son entre d’altres la prioritat d’impulsar la prevenció d’incendis forestals i la gestió forestal sostenible que tingui present la biodiversitat, tot promovent una activitat agrària estable que creï mosaic. Però no només això sinó també reforçar les estratègies de producció d’energia de km 0 i potenciar la utilització de la fusta en la construcció.

En resum, la millor estratègia que podem fer per als boscos és que la seva explotació sigui viable econòmicament i que l’explotació es faci integrant la biodiversitat, l’embornal de C02, el benestar emocional, els boscos madurs i la gestió del cicle de l’aigua, i per això també ens cal poder disposar d’un nou marc legal.

 

Comissions sectorials de Política Territorial, Agricultura i Medi Ambient i Energia d’Esquerra Republicana