Benestar Animal

Una república pels animals

Etna Estrems, Eze Paez, Judit Moreno i Marina Vall-llosada
Etna Estrems, Eze Paez, Judit Moreno i Marina Vall-llosada

Per Esquerra el republicanisme no és només l’oposició a la monarquia. És la visió d’una comunitat basada en l’ideal de llibertat com a no dominació. Front la noció neoliberal de llibertat, entesa com no patir cap tipus de restricció, el republicanisme l’entén com a immunitat front els poderosos, ja siguin aquests poders privats o poders públics. Concep les institucions i les lleis sota el control democràtic de totes no com una tirania sobre la llibertat, sinó com l’escut que ens assegura el control sobre la pròpia vida. La garantia de l’igual estatus de ciutadania de tothom.

És ben clar des de fa anys pel nostre partit que els éssers humans no som els únics vulnerables a la dominació. Així ho vam expressar en el nostre manifest de la república que farem. És, a més, de sentit comú — sempre que mirem el món sense prejudicis. Com nosaltres, els animals gaudeixen, pateixen i moren. Com nosaltres, son individus susceptibles de perdre la seva llibertat, quan la seva vida i el seu benestar queden subjectes al caprici dels altres.

Pels animals aquests altres som els humans. Si ens empenyen de debò els valors republicans, no podem tancar els ulls al poder que exercim sobre ells. És cert que som més intel·ligents que els animals, més hàbils, amb més capacitat d’organització. Que tenim vers ells una força irresistible. Tanmateix, les conviccions progressistes i d’esquerres són incompatibles amb la creença que el poder dóna el dret. Quan un estima la llibertat dels altres, ha de trobar la manera de fer-los lliures. Quan malauradament és el nostre propi poder el que amenaça la seva llibertat, hem de treballar per perdre'l.

Aquest és l’ideal que inspira les propostes concretes d’ERC sobre drets i benestar animal per aquesta contesa electoral. Les més ambicioses, ens atreviríem a dir, que mai ha presentat cap espai polític. Són fruit de mesos de treball i del consens entre diferents sensibilitats. Pensades per a que totes ens hi puguem sentir còmodes. Totes. Animalistes, la gent que s’estima i viu arrelada al territori i, en general, la ciutadania preocupada per la crueltat contra els animals. Es tracta de propostes pels animals de companyia, pels animals en granges i pels animals salvatges.

Què proposem principalment? Primer, sobre gossos, gats i altres animals que conviuen amb nosaltres, creiem que ha arribat l’hora d’adaptar el dret al que és una realitat social. Aquests animals són part de la nostra família. Cal un canvi de paradigma i transformar les obligacions legals que tenim vers ells —a no maltractar-los, a donar-los unes cures i benestar adients— en autèntics drets que els siguin imputables. És un pas decisiu en la seva protecció. Com ho és que sigui el vincle amb el cuidador, no pas la titularitat formal, el que determini davant del jutge qui n’ha de tenir la custòdia en cas de separació o divorci. Farem una nova Llei de Protecció dels Animals i reformarem el Codi Civil de Catalunya perquè així sigui.

Sobre animals en granges, des d’Esquerra proposem una gran aliança, des del diàleg, entre els defensors del benestar animal i la petita ramaderia. Una coalició contra els conglomerats agroalimentaris transnacionals. La producció industrialitzada d’aliments d’origen animal, esperonada per la persecució del guany econòmic a qualsevol cost, no és només incompatible amb el benestar dels animals, és incompatible amb la llibertat de la nostra pagesia, que es veu obligada a competir en condicions injustes. O és expulsada de la seva activitat tradicional per les forces d’un mercat regulat per afavorir els poderosos. És incompatible amb un territori sa, contaminat pel rebuig d’una indústria bruta i insostenible. Farem una llei que obligui les grans explotacions a estàndards més exigents de benestar animal i ambientals. Ens comprometem a desenvolupar un pla ambiciós de suport a la ramaderia extensiva i una estratègia de transició cap a una economia rural que no depengui ni de les macrogranges ni del turisme.

Finalment cal crear un marc jurídic que ens doti de les eines per conservar i, sobretot, millorar els entorns naturals on viuen els animals salvatges. El seu benestar, incloent la seva protecció front les agressions dels éssers humans, ha de ser un dels principis rectors de les noves lleis i una de les tasques d’un potenciat Cos d’Agents Rurals.

N’hi ha moltes més, de propostes. Pensem que les que hem descrit mostren com el programa d’Esquerra en drets i benestar animal no és una mera acumulació d’ocurrències. És l’articulació del nostre ideal d’una república per tots els animals. On fins i tot el més feble i petit de tots estigui protegit per la comunitat, en la seva vida, el seu benestar i la seva llibertat.

 

Etna Estrems

Eze Paez

Judit Moreno

Marina Vall-llosada

Membres del grup de treball en drets dels animals