Política Territorial

L’oportunitat del Pla Director Urbanístic Metropolità

Myriam Moysset
Myriam Moysset

El març de 2019 es va aprovar l’avanç del Pla Director Urbanístic Metropolità (PDUM), una eina moderna, que ha de substituir el Pla General Metropolità (PGM) de 1976 per afrontar els grans reptes ecològics, econòmics i socials presents i futurs, amb una visió global metropolitana i la plena assumpció de competències. El PDUM representa l'oportunitat de respondre als principis i valors d'una societat que aspira a gaudir d'una àrea metropolitana saludable, democràtica, equitativa, socialment justa, sostenible i resilient. Fixa fins a 10 objectius generals: 1) reforçar la solidaritat metropolitana; 2) potenciar la capitalitat metropolitana; 3) naturalitzar el territori potenciant els valors de la matriu biofísica; 4) millorar l’eficiència i el metabolisme urbà i minimitzar els impactes ambientals; 5) articular el territori amb estructura policèntrica; 6) fomentar una mobilitat activa i sostenible repensant les infraestructures metropolitanes; 7) afavorir la cohesió social per mitjà de l’habitatge, l’espai públic, els equipaments i el transport públic; 8) rehabilitar i reciclar teixits urbans; 9) incrementar la complexitat i l’habitabilitat urbana; i 10) impulsar la competitivitat i la sostenibilitat de l’economia metropolitana.

La redacció del PDUM ha estat fruit d’un profund debat metropolità amb tots els actors implicats: les administracions locals, metropolitana, nacional i estatal, els seus tècnics i, el més important, ha comptat amb les aportacions de la ciutadania per mitjà d’un procés participatiu molt potent. De fet, és el que m’agradaria posar en valor. Com a regidora d’ERC Viladecans a l’oposició m’he enfrontat múltiples vegades a macroprojectes urbanístics que remodelaven la ciutat i que malauradament s’enviaven a aprovació d’esquenes a la ciutadania, sense explicar-los prèviament, sense consens. Cal preguntar-se amb quin objectiu. La participació ciutadana és de vital importància per avançar com a societat madura i democràtica. Més encara quan parlem d’urbanisme, ja que és l’eina amb la que dibuixem el present i el futur dels nostres pobles i ciutats.

El fet que l’AMB hagi impulsat -des de setembre de 2019 i gràcies a la perseverança del grup metropolità d’ERC- més de 20 debats i tallers participatius amb la ciutadania arreu de l’àrea metropolitana durant el procés d’avanç del PDUM, indica com des d’Esquerra Republicana creiem en una altra manera de fer política, en el govern obert i en la democràcia participativa. En un model de governança bidireccional, permanent i transparent entre l'Administració i els ciutadans, mitjançant la qual assolim la participació efectiva en els processos de decisió, així com la col·laboració en el disseny de polítiques públiques. Un exercici d’intel·ligència col·lectiva i de co-creació en benefici del bé comú.

Vaig tenir l’oportunitat de participar l’octubre de 2019 en un d’aquests debats participatius vinculats al PDUM al Prat de Llobregat, per tractar específicament sobre l’àmbit del Delta del Llobregat. Vam ser 66 participants que ens van dividir en 5 taules de debat. La meva estava formada per regidors a l’oposició, pagesos, universitaris, mestres i un arquitecte jubilat i ens van assignar el bloc de desenvolupament econòmic i social. La idea principal que vam acordar va ser la de preservar i protegir el Parc Agrari del Baix Llobregat de pressions urbanes (pèrdua d’activitat, rigidesa normativa i deteriorament d’infraestructures obsoletes). Va ser una experiència molt enriquidora i motivadora, on tothom va sortir convençut que havia contribuït a millorar el seu entorn. Sens dubte, una bona pràctica de participació que caldrà continuar explorant.

El PDUM serà una bona eina per afrontar els nous reptes que hem de resoldre com a societat. El darrer exemple l’hem tingut recentment quan el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha frenat en sec el Pla Director Urbanístic (PDU) de la Gran Via, a l’Hospitalet, i dels sectors d’activitat econòmica del Delta del Llobregat, als termes municipals de Gavà, Sant Boi i Viladecans. Dos projectes impulsats pel Departament de Territori i Sostenibilitat i els respectius ajuntaments socialistes -diguem-ho clar, per la sociovergència- que bevien de receptes del passat per sortir de la crisi de 2008. Aquests PDU preveien més creixement urbanístic a costa dels espais agraris en un context d’emergència climàtica, canvi climàtic i de reducció de la sobirania alimentària. Des d’ERC vam ser els primers en assenyalar i denunciar la seva inviabilitat i celebrem que els tribunals ens hagin acabat donant la raó. Ara hem de posar tots els esforços per aprofitar l’oportunitat que brinda el nou PDUM i configurar, entre tots, un tauler de joc que garanteixi un creixement sostenible i més equilibrat per a l’àrea metropolitana. El PDUM està en fase de redacció i aquest esforç l’està liderant el grup metropolità d’ERC amb l'impuls de la Vicepresidència de Polítiques Urbanístiques, per tant estem en bones mans. Perquè també és una qüestió de prioritats, de model de país.

 

Myriam Moysset Gil

Topògrafa, regidora a l'Ajuntament de Viladecans i vocal de la Regió Metropolitana de la sectorial de Política Territorial

territori@esquerra.cat