Medi Ambient i Energia

Cap al 100% renovable per una vida més sostenible

Setmana de l'energia sostenible
Setmana de l'energia sostenible

Parlar d'energia és parlar del motor que mou les economies de les nostres societats, i que durant el darrer segle, s'ha basat en la crema de combustibles fòssils provocant entre d'altres l'escalfament global, l'increment de la contaminació atmosfèrica i múltiples i greus problemes de salut pública.

Ara tenim el gran repte, i la necessitat, de descarbonitzar les nostres vides. No podem esperar més, hem d'assolir com més aviat millor la reducció dels gasos contaminants, per complir amb els objectius de l'ONU 2030 i assolir el 2040 la neutralitat climàtica.

Però que volem dir quan parlem d'un canvi de model energètic? El primer que cal entendre és que el millor kW és aquell que no es consumeix i, per tant, que no cal generar, tampoc de fonts renovables.

El segon, és que cal un canvi de model, en la producció, en el transport i en el consum d'energia que potenciï el km 0 i sobretot democratitzi i sociabilitzi tot el sector energètic. Els territoris i les comunitats han de tendir a l'autosuficiència energètica impulsant les comunitats energètiques, de proximitat i amb participació de la ciutadania, per no dependre dels grans oligopolis. I també cal renovar i millorar les xarxes elèctriques per fer-les més eficients, per estalviar energia, apostant per les xarxes intel·ligents d'energia.

I el tercer, un canvi de model global, que s'ha de fer a tots els racons del país. Des de grans ciutats als pobles més petits, des de l'activitat econòmica més gran a la més petita. La transició energètica cap al 100% renovable l'han de fer tots els sectors econòmics, començant pel sector públic i les institucions.

Hem de tenir en compte que actualment la mobilitat per carretera depèn majoritàriament dels combustibles fòssils i que el canvi no consisteix tan sols a fer un canvi de combustible i passar d'un combustible fòssil a un de caire renovable sinó que cal capgirar i redefinir la mobilitat, tant de persones, com de béns i de serveis.

Per exemple, quin sentit te moure milers de tones de residus amunt i avall, fent servir milers d'hores de transport i una despesa en combustible brutal conseiderable, quan una part d'aquesta mobilitat seria evitable amb estratègies de km 0 i de digitalització de l'economia.

Cal un esforç conjunt del sector públic i del sector privat per a fer possible el canvi de model, introduint el concepte de treball cooperatiu i col·laboratiu en xarxa. I dotar al territori, especialment els municipis més petits, de tot el suport tècnic i econòmic necessari per situar-nos al capdavant de les renovables. Sempre donant un paper protagonista als municipis. Les oficines comarcals de transició energètica, en el marc d'una planificació estratègica, són una eina clau per ajudar en aquest canvi.

Donar respostes a tots aquests reptes, ens permetrà impulsar un model 100% renovable, de km 0 i lliure d'oligopolis, que ens permeti a la ciutadania ser el centre en la presa de decisions i liderar el canvi. En definitiva, apostar per un model republicà i per un país verd.


 

Silvia Casola, secretària nacional de Transició Ecològica

Eva Mata i Sendra, diputada delegada medi ambient Diputació de Tarragona

Anna Barnadas, diputada delegada medi ambient Diputació de Girona

Antoni Ferran i Mèlich, president sectorial Medi Ambient i Energia