Medi Ambient i Energia

Fotovoltaica a Km 0 i ocupació local

Fotovoltaica a Km 0 i ocupació local
Fotovoltaica a Km 0 i ocupació local
En època de coronavirus hem de pensar estratègies per a recuperar l’economia i l’ocupació. Desenganyem-nos, el sector turístic internacional trigarà molt a recuperar-se. A més, els seus llocs de treball són temporals, de poca qualitat i molt esmunyedissos. En canvi, el potencial d’ocupació digna, de qualitat i lligada al territori que ens ofereix la captació d’energia renovable fotovoltaica a Km0 és immens i cal aprofitar-lo.
 
En l’article “Captació fotovoltaica Km0 Beneficis, polítiques i ocupació local” publicat recentment a http://portella.cat/articles-per-temes/energia es calcula que per cada MWh captat a Km0 es millora la balança comercial nacional en uns 53.-€ i al mateix temps es genera un estalvi al sistema energètic d’uns 20.-€.
 
Però el més interessant és quan es comparen les cadenes de valors afegits de la FV Km0 amb les del model energètic fòssil actual. Llavors descobrim que la principal avantatge social i econòmica és el seu impacte en el territori (a cada comarca). Mentre el model fòssil centralitzat xucla els beneficis monetaris cap a l’exterior i cap a les grans empreses, la captació FV a Km0 genera rendes i ocupació distribuïdes per tot el territori.
 
Calen però polítiques d’impuls clares i decidides que en molt bona part estan en mans de la Generalitat i dels Governs Locals (especialment comarcals). El més destacat és que són polítiques que pràcticament no necessiten pressupost públic, car són polítiques essencialment de regulació. A l’article se’n recomanen 8, són aquestes:
 
1.- REGLAMENT DE COMUNITATS LOCALS D’ENERGIA (CLE)
2.- REGULACIÓ URBANÍSTICA I ADMINISTRATIVA RÀPIDA I EFICAÇ
3.- CANVI DE MENTALITAT DE GOVERNS I ADMINISTRACIONS
4.- OBLIGACIÓ MUNICIPAL D’IDENTIFICACIÓ DE SÒL AMB POTENCIAL FV
5.- AGÈNCIES COMARCALS D’ENERGIA
6.- FORMACIÓ PROFESSIONAL PER A INSTAL·LADORS
7.- MOBILITZAR LA INVERSIÓ PRIVADA AMB BONA REGULACIÓ
8.- FOMENTAR LA FABRICACIÓ A CATALUNYA DE PANELLS SOLARS
 
 
Josep Centelles i Portella
josep.centelles@gmail.com
Abril 2020