Política Territorial

PDU de l’AMB. Vols dir?

Robert Casadevall
Robert Casadevall

Ha acabat el període d’informació pública de l’avanç del PDU de l’Àrea Metropolitana. Toca, ara, pair el resultat d’aquest llarg procés de participació, i formular i tramitar el document complet, un document que per força serà complex com ho és el territori a ordenar. L’Avanç ens ha deixat moltíssima informació de base i moltes reflexions, i això –el coneixement del territori- és bo, però no em sembla que ens hagi deixat moltes propostes noves. La majoria –per no dir la pràctica totalitat- de les propostes són transposició de determinacions del Pla territorial metropolità de Barcelona, però no novetats.

Això suposa una passa més en el complicat procés d’ordenació territorial metropolità: el Pla territorial metropolità, el pla director urbanístic de l’AMB, i encara hi ha la previsió d’un POUM plurimunicipal metropolità que, aquest sí, hauria de substituir el venerable –i encara esplèndid- Pla general metropolità del 1976. Em pregunto si aquesta multiplicitat de plans, com una sèrie de nines russes, és realment eficaç, o no té una mica de fugida cap endavant. D’instal·lar-nos en l’oxímoron d’una provisionalitat permanent que justifica que, per una banda, no es prenguin decisions, i, per l’altra –i en allò que a alguns interessa- es tiri pel dret amb pedaços irreversibles.

Potser hauríem de tornar a plans més simples, més clars, més funcionals, i no pretendre fer plans omnicomprensius, que vulguin arreglar el món. La perfecció no existeix, però la recerca de la perfecció ens pot paralitzar.

 

Robert Casadevall

Geògraf