Política Territorial

Reflexió sobre el decret llei d'accés a l'habitatge que modifica la llei d’Arquitectura

Carla Habif
Carla Habif

El passat 30 de desembre es va publicar al DOGC el Decret Llei 17/2019, de 23 de desembre, de mesures urgents per millorar l’accés a l’habitatge, que va entrar en vigor el dia 31. El nou Decret Llei té per objectiu atendre l’actual situació d’emergència habitacional des de la perspectiva de les polítiques públiques d’habitatge i modifica la Llei de l’Arquitectura fent que, en aquests casos, no sigui necessari convocar un concurs de projectes a 2 voltes amb intervenció de Jurat.

Amb la modificació de la Llei 12/2017, del 6 de juliol, de l'Arquitectura, s'afegeix un nou apartat, el 3, a l'article 12, amb la redacció següent:

3. Les especificitats de les modalitats de contractació establertes a l'article 18 no són exigibles quan es tracti de la contractació dels serveis del procés arquitectònic relatius a la construcció d'equipaments comunitaris d'allotjament dotacional de titularitat pública.

Comparteix l’esperit del Decret Llei i també la consecució dels objectius que fixa, però la modificació que suposa de la Llei de l’Arquitectura fa retrocedir a una discussió de qualitat i transparència que fa anys que estem lliurant i que havíem aconseguit que es plasmés a la Llei. El concurs de projectes a 2 voltes amb intervenció de Jurat és una garantia de qualitat de l’arquitectura, qualitat que també han de tenir tots els habitatges siguin com siguin, dotacionals, temporals, permanents....

La transparència en el procés d'elecció de projectes és la que garanteix la qualitat de l'arquitectura i, per tant, de la ciutat, de l'espai urbà i de l'habitatge, incidint directament en el benestar de les persones com a objectiu primordial.

No tinc clar quin és el marc de negociació del nou decret llei, però sembla mentida que els èxits d'una Llei, com és la de l'Arquitectura, desapareguin amb tanta facilitat un 23 de desembre, publicada un 30 de desembre, dos anys després de seva aprovació. És només una reflexió ....


 

Carla Habif Hassid Bozzo

Sectorial de Política Territorial

territori@esquerra.cat