Medi Ambient i Energia

Davant l'emergència climàtica, acció republicana

La cimera COP 25 es reuneix a Madrid per fer front al canvi climàtic i encarar la transició ecològica

Davant l'emergència climàtica, acció republicana
Davant l'emergència climàtica, acció republicana

Davant la Conferència de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic COP25 que es produeix aquesta setmana a Madrid, Esquerra Republicana volem reiterar de nou la necessitat d’adoptar de forma urgent i extraordinària, mesures potents, efectives i coordinades a nivell mundial, per a una transició ecològica que garanteixi el benestar de la ciutadania i la sostenibilitat de la vida al planeta.

Totes les administracions públiques, a qualsevol nivell de la jerarquia administrativa, tenen l’obligació d’articular estratègies d’adaptació i mitigació als efectes del canvi climàtic. Però cal posar especial atenció a les accions que des dels governs municipals, com administració més propera a la ciutadania, poden tirar endavant per ajudar a tota la societat a generar un canvi de model econòmic, energètic i de vida que garanteixi les necessitats de les generacions futures.

Els governs tenen el repte d’avançar cap a un canvi del model energètic que impulsi el desenvolupament de les energies 100% renovables, l'eficiència energètica, l’autoconsum, les xarxes intel·ligents de gestió i la democratització del mercat energètic, lliure de monopolis i amb uns preus justos. També una estratègia de gestió cap al residu zero amb la implementació de sistemes d’economia circular per a una transformació dels residus amb ecodisseny i processos de gestió innovadors, que permeti deixar d'utilitzar models obsolets i més contaminants. I una política integral de gestió del territori ha de permetre una explotació racional i sostenible dels seus recursos naturals.

El Parlament Europeu ha aprovat una resolució que declara l’emergència climàtica i ambiental, i ha posat sobre la taula un conjunt de mesures econòmiques i legislatives per assolir l'objectiu de limitar l'escalfament global a menys de 1,5 ºC. Amb l’objectiu d’assolir la neutralitat climàtica el 2050, i la reducció del 55% de les emissions de gasos d’efecte hivernacle per al 2030.

Des dels moviments ecologistes, i la ciutadania es reclama des de fa temps, passar del compromís a l’acció i apostar per aquelles accions que ens permetin generar canvis reals. Durant la passada trobada a Nova York, i especialment durant la jornada de lluita pel clima del 27 de setembre, milions de persones es van manifestar arreu del món, encapçalats per les generacions més joves a través de Fridays for Future.

Per tal de garantir l’èxit i efectivitat de les mesures a desenvolupar per combatre el canvi climàtic, s’ha d’adoptar una perspectiva integral, que no oblidi les desigualtats socials existents, i la responsabilitat de cada territori davant l’emergència climàtica.

En aquest context, demanem que els participants a la Conferència de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic COP25 es comprometin a emprendre accions immediates i radicals per invertir les tendències climàtiques ben conegudes i profundament negatives.

Ens comprometem a:

1.- Davant de l’emergència climàtica que estem vivint, Esquerra Republicana ens comprometem a donar una resposta ferma que impliqui el conjunt de polítiques públiques energètiques, ambientals, de sostenibilitat, de salut pública, econòmiques, de benestar i qualitat de vida que ens permetin avançar de manera decidida des de totes les institucions on tinguem responsabilitat de govern cap a l'assoliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible 2030 de Nacions Unides.

2.- El món local com a administració més pròxima a la ciutadania hi juga un paper clau, especialment en la conscienciació i canvi d’hàbits de la ciutadania, i també com a institució exemplificadora que aposta per la sostenibilitat, la millora de la qualitat de l’aire i l’energia verda, ens comprometem a impulsar:

  • Lluita contra el canvi climàtic amb el compromís de prendre mesures per a la reducció d’emissions contaminants i la millora de la qualitat de l’aire.
  • Una estratègia energètica amb una aposta per les energies 100% renovables, l’autoconsum, les xarxes intel·ligents de gestió i la democratització del mercat energètic amb uns preus justos i lliure de monopolis .
  • Estratègia de gestió cap al residu zero amb la implementació de sistemes d’economia circular per transformar-- els residus en recursos, fent servir l’ecodisseny i processos de gestió innovadors.
  • Una nova cultura de l’aigua amb un sistema integrat del cicle de l’aigua que tendeixi a la gestió pública, i recuperant els aqüífers i els cabals ecològics.
  • Potenciar la biodiversitat tot preservant els hàbitats i la gestió del medi natural i les espècies fent-ho compatible amb els usos econòmics i de manera especial amb el sector agrari tot potenciant la producció de qualitat feta sota criteris de sostenibilitat.
  • Impulsar la nova cultura del territori, corregint els errors del passat, integrant el paisatge en el procés de decisions i aportant per models compactes amb mixtura d’usos i potenciant el verd urbà i l’espai públic tenint en compte la visió de gènere.


3.- Donar suport a la jornada de mobilitzacions pel clima convocada, pel pròxim dia 6 de desembre a Madrid, i reclamem la coordinació internacional de les accions contra el canvi climàtic amb mesures concretes i efectives.