Seguretat i Protecció Civil

El sistema de seguretat pública com a instrument al servei de la societat i la democràcia

Ramon Codina
Ramon Codina

Segons el Centre d’Estudis d’Opinió (CEO), des de 2015, i de forma ininterrompuda, el Cos de Mossos d’Esquadra (CME) és la segona institució més ben valorada pels ciutadans de Catalunya, després de les Universitats, amb una valoració mitjana de 6 sobre 10 i amb a prop d’un 80% dels enquestats aprovant la seva gestió. Aquestes dades no són fruït d’actuacions puntuals, o de conjuntures polítiques concretes, sinó que suposen el resultat d’anys de treball en el ferm compromís amb un servei públic de qualitat.

Precisament perquè vivim una de les etapes més difícils de la història del nostre país, amb una imposada involució de drets i llibertats als ciutadans de Catalunya, que cal tenir present, més que mai, que el Republicanisme ha de treballar perquè les polítiques públiques avancin en la direcció que la societat reclama que ho faci. I per això creiem que de la mateixa manera que mantenir la seguretat ciutadana i l’ordre públic és responsabilitat del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya, també ho és garantir i protegir el lliure exercici dels drets fonamentals, inclòs el de manifestació pacífica, de qui hi atempti.

L’empatia institucional cap als membres del CME és fonamental per garantir el clima adequat per l’exercici de les seves funcions, és per això que l’esmena a la totalitat de les actuacions del Cos és un acte d’irresponsabilitat indiscutible. Protegir la institució del Cos de Mossos d’Esquadra també passa per depurar les responsabilitats subjectes a totes aquelles intervencions que no encaixen en la reconeguda trajectòria de la majoria d’unitats i integrants de l’organització.

Massa vegades, en les darreres setmanes de mobilitzacions contra la sentència del procés i en defensa del drets fonamentals i la democràcia, la gent del nostre país ha trobat a faltar la congruència, l’oportunitat, però sobretot, la proporcionalitat aplicades en la gestió de les mobilitzacions davant del Departament d’Economia el 20 de setembre, i a tot Catalunya l’1 d’octubre de 2017; elements aquests que configuren els principis bàsics d’actuació dels membres del CME.
Els actors implicats en la seguretat pública han d’entendre que la mediació, en qualsevol societat moderna, n’és l’instrument central.

Cal reclamar a tothom exemplaritat per afrontar l’excepcionalitat, com dèiem, pel bé de l’organització i de la societat en conjunt. Preservar el patrimoni públic immaterial que suposa la confiança en les institucions públiques del nostre país és feina de totes i tots, de les seves ciutadanes i ciutadans, de les administracions, i dels seus responsables polítics.

 

Ramon Codina

Comissió sectorial de Seguretat i Protecció Civil

seguretat@esquerra.cat