Medi Ambient i Energia

Apostem pel residu zero. No a la proposta de nova incineradora de residus a Cercs

Tot just s'han iniciat, aquest mes d'octubre, per part de l'Agència de Residus de Catalunya, les sessions participatives per elaborar l'avantprojecte de Llei de Prevenció i Gestió de residus i d'Ús eficient dels recursos.

En aquest marc de debat sobre com ha de ser la futura Llei de Prevenció i Gestió de residus i d'ús eficient dels recursos se'ns posa sobre la taula, per part del govern de Cercs l'anunci, que l'empresa EmSpain Waste&Treatment vol posar en marxa a l'antiga central tèrmica de Cercs una planta incineradora de residus industrials al Berguedà. L'objectiu és simple: cremar residus per obtenir energia amb aquesta incineració.

Al marge de la tecnologia que es faci servir, i que aquesta sigui més o menys contaminant, des d'Esquerra Republicana de Catalunya volem manifestar que la política que cal aplicar en la gestió dels residus passa necessàriament per la prevenció i per l'ús eficient dels recursos i per avançar cap al concepte de residu zero.

El 27 de setembre el moviment "Fridays for future", amb el suport de més de 100 entitats i col·lectius, va convocar una jornada de mobilització que es planteja com a vaga estudiantil, vaga de consum, i mobilitzacions en suport de la lluita climàtica i ERC ens hi vàrem adherir amb els compromisos següents (https://www.esquerra.cat/ca/vaga-clima-2019):

1.- Davant de l'emergència climàtica que estem vivint, Esquerra Republicana ens comprometem a donar una resposta ferma que impliqui el conjunt de polítiques públiques energètiques, ambientals, de sostenibilitat, de salut pública, econòmiques, de benestar i qualitat de vida que ens permetin avançar de manera decidida des de totes les institucions on tinguem responsabilitat de govern cap a l'assoliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible 2030 de Nacions Unides.

2.- Atenent que el món local com a administració més pròxima a la ciutadania hi juga un paper clau, especialment en la conscienciació i canvi d'hàbits, i també com a institució exemplificadora que aposta per la sostenibilitat, la millora de la qualitat de l'aire i l'energia verda, ens comprometem a impulsar:

  • Lluita contra el canvi climàtic amb el compromís de prendre mesures per a la reducció d'emissions contaminants i la millora de la qualitat de l'aire.
  • Una estratègia energètica de país i de futur sostenible amb una aposta per l'eficiència energètica, les energies 100% renovables, l'autoconsum, les xarxes intel·ligents de gestió i la democratització del mercat energètic amb uns preus justos i lliure de monopolis.
  • Estratègia de gestió cap al residu zero amb la implementació de sistemes d'economia circular per a una transformació dels residus amb ecodisseny i processos de gestió innovadors.
  • Una nova cultura de l'aigua eficient i sostenible amb un sistema integrat del cicle de l'aigua que tendeixi a la gestió pública, garantint un subministrament mínim i recuperant els aqüífers i els cabals ecològics.
  • Preservació i gestió del medi natural i les seves espècies amb un equilibri harmònic entre la protecció i els usos econòmics i de lleure.

El compromisos adquirits públicament són els que han de guiar l'acció política i donat que apostem per l'estratègia de gestió cap al residu zero i que estem impulsant la redacció d'un nou marc legal que ha d'apostar decididament per la prevenció i l'ús eficient dels recursos, no té cap sentit que es promogui cap nova planta d'incineració de residus, ni de valorització energètica, ni a Cercs ni enlloc, donat que considerem que aquesta no és la política a seguir ni en la gestió dels residus ni en la generació d'energia verda.

Per aquestes raons diem no a la proposta de fer una incineradora a Cercs de residus industrials, que tampoc encaixa amb el model de Berguedà que volem. Un Berguedà compromès amb la recollida "porta a porta", on tothom, Consell Comarcal del Berguedà, ajuntaments, empreses, comerç, veïns i veïnes s'esforça per obtenir uns bons resultats i fer del territori, entre altres coses, una de les comarques de referència en les noves polítiques de residus.

Quin sentit té promoure una nova incineradora a Cercs de residus industrials que vindran tots de fora de la comarca, i quin sentit té fer-ho en un territori que s'esforça per avançar cap al residu zero? No té cap sentit, malbarataria tota la feina i esforços fets per avançar fins ara en polítiques d’eficiència energètica i de gestió de residus, i cal aturar aquest despropòsit.

 


Sílvia Casola, secretaria Nacional de Transició Ecològica

Executiva de la sectorial de Medi Ambient i Energia

@ERC_ecologia

mediambient@esquerra.cat