Medi Ambient i Energia

Crònica d'una jornada: L'avaluació ambiental, una eina potent de prevenció

Eduard López dóna la benvinguda a la jornada
Eduard López dóna la benvinguda a la jornada
El dissabte 26 de gener va tenir lloc la jornada per tractar de l'avaluació ambiental organitzada per la sectorial de Medi Ambient i Energia d'Esquerra Republicana. L'Eduard López, vicesecretari general d'Acció Política, va donar-ne la benvinguda assenyalant que “Esquerra Republicana té la voluntat de fer de lideratge en proposta mediambiental, aquesta jornada és un pas més en aquesta direcció”.

Tot seguit va presentar la jornada l'Antoni Ferran, president de la sectorial de Medi Ambient i Energia, que va insistir en que “es comencin a fer les polítiques ambientals de manera valenta i transformadora”. I referint-se a l'avaluació ambiental, va assenyalar la importància estratègica de fer el canvi de paradigma cap a la prevenció

A continuació, en Toni Renalias, vocal de la sectorial i des de l'experiència d'haver treballat com a funcionari públic en la tramitació de llicències a l'administració local, va conduir les següents exposicions.

La primera xerrada va anar a càrrec de Sergi Cantó, subdirector general d'Avaluació Ambiental, que es va encarregar de donar una visió general de l'avaluació ambiental des d'una perspectiva tècnica que va posar en valor la importància dels documents estratègics ambientals com a eina de prevenció en l'aplicació dels plans i programes urbanístics amb el propòsit d'establir mesures de desenvolupament sostenible i integració al medi.

La segona de les exposicions va anar a càrrec de l'Òscar Ripol, advocat, que fa donar una visió de l'avaluació ambiental des de l'òptica jurídica. En especial, va posar de manifest la dificultat del món de la jurisprudència per saber interpretar els aspectes tècnics d'una declaració ambiental estratègica i incidint, a la pràctica, més en qüestions de forma que no pas de fons.

La tercera de les xerrades va anar a càrrec de l'Ignasi Grau, enginyer agrònom, que dóna una visió de l'avaluació ambiental des del punt de vista de l'ambientòleg. Va insistir en aclarir que els ambientòlegs són professionals que redacten els documents ambientals estratègics, no pas militants a favor o en contra d'un projecte. Dit això, va posar l'accent en la necessitat de fer una avaluació ambiental ben feta, amb visió general i integral, amb participació ciutadana i que incideixi de manera efectiva en la normativa urbanística.

La darrera de les xerrades va anar a càrrec d'en Jordi Montanyà, advocat i funcionari públic de l'Oficina de Paisatge Urbà del l'Ajuntament de Barcelona, que pretenia donar una visió de l'avaluació ambiental des del punt de vista de l'atorgament de llicències d'activitats municipals. En especial va incidir en el canvi de paradigma que va establir la directiva europea de Serveis en que s'ha passat d'un mecanisme de control previ i de revisió posterior en l'atorgament de llicències d'activitats a un altre en que es diposita la confiança en la iniciativa ciutadana que, a través d'una comunicació o una declaració, es fa responsable de l'aplicació de la normativa ambiental.

Per disposar dels continguts sencers llegiu la crònica de la jornada:
https://www.esquerra.cat/uploads/20190129/jornada_2019_1_26_Avaluacio_ambiental.pdfFrancesc Sànchez
Tècnic de polítiques sectorials
acciopolitica@esquerra.cat