Seguretat i Protecció Civil

El futur de la seguretat i les emergències del nostre país

Montserrat Fornells
Montserrat Fornells
Aquesta setmana, el Ple del Parlament, ha debatut i aprovat la validació del Decret Llei 8/2018 de 20 de desembre pel que s’autoritza la creació de 750 places del Cos de Mossos d’Esquadra i 250 places del Cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya.

En primer lloc, des del grup parlamentari Republicà; tal com hem fet sempre, hem manifestat el nostre reconeixement a la tasca que duen a terme tots els efectius del Cos de Bombers i del cos de Mossos d’Esquadra. Fer-los un reconeixement per la seva dedicació, pel seu esforç, la feina eficient i el sacrifici que han estat duent a terme en els últims anys, especialment en aquests anys de difícil crisis econòmica que ha patit el país, amb una situació de contenció en les despeses i també en les inversions públiques. Han estat uns anys durs i malgrat les mancances i dèficits que han patit els dos Cossos, aquests han dut a terme la seva feina amb professionalitat i garantint al 100% la seguretat i les emergències del país i de la seva gent. Tenim uns servidors públics exemplars, amb una vocació de servei immensa que garanteixen la seguretat pública i salven moltes vides. N’hem d’estar molt orgullosos i no hem de deixar mai de reconèixer la seva feina i de fer el possible perquè continuï sent un model exemplar i d’èxit.

En el Parlament, ja sigui en mocions al Ple, en propostes de Resolució a les Comissions o bé en preguntes al conseller, en nombroses ocasions s’ha posat de manifest la mancança d’efectius del cos de Mossos i del cos de Bombers, dels dèficits estructurals de les dues plantilles i de la necessitat de convocar noves places per cobrir aquestes mancances. Per tant, aquest Decret Llei és molt important perquè podrem tirar endavant i fer efectiva una de les moltes demandes i necessitats dels dos col·lectius; com també el que fa referència als Bombers Voluntaris.

Esperem que sigui el primer pas de moltes més convocatòries que s’hauran de dur a terme en els propers anys per arribar als efectius necessaris. Tenim molts més reptes per assolir i fer realitat de cara a millorar la seguretat i les emergències del nostre país, perquè a més a més de la manca d’efectius, també hi ha altres mancances en la renovació del material o en la millor de parcs i renovació de vehicles. Amb el nou Pressupost per aquest 2019 tindrem una nova oportunitat per començar a posar-hi remei, per posar-hi fil a l’agulla.

Actualment hi ha uns 16.600 efectius de Mossos i segons acord de la Junta de Seguretat de 2006 en caldrien 18.267 agents. I pel que fa als Bombers, en caldrien 1.000 més, tal com marca el Pla Estratègic 2017-2022 i el Projecte Bombers 2025. Aquesta convocatòria era necessària, però en caldran més en un futur, per assolir els efectius necessaris i també perquè s’hauran de cobrir les jubilacions i la 2a activitat que es produiran en els propers anys. Caldrà treballar per pal·liar aquest dèficit estructural de les plantilles dels dos cossos.

Aquestes noves 1.000 places en l’àmbit de la Seguretat i les Emergències; les 750 de Mossos i les 250 de Bombers, ajudaran a esmenar una de les moltes demandes existents tant dins dels Mossos com dels Bombers.

Tots som coneixedors de les mancances i dèficits que existeixen en l’àmbit de la seguretat i les emergències; per tant caldrà abordar-los, ens haurem de conjurar tots els grups parlamentaris per seguir treballant plegats per atendre i solucionar aquests problemes i greuges.

Crec que és unànime per part de tots els grups aquesta voluntat. Fem-ho, fem-ho amb responsabilitat i sense generar falses esperances.

La nostra tasca com a parlamentaris ha de ser la de treballar, la de pressionar i la de fer tot el possible perquè això sigui una realitat.

Aquesta convocatòria de Mossos i Bombers era una necessitat urgent, que calia donar compliment per reforçar-ne les seves plantilles. Treballem per fer possible totes les altres necessitats i per garantir el futur de la seguretat i les emergències del nostre país.

Des del nostre grup així ho farem.


Montserrat Fornells i Solé
Alcaldessa de Vilanova de l’Aguda i Diputada al Parlament de Catalunya