Administracions Públiques

Un país referent en transparència

Núria Espuny
Núria Espuny
Aquest darrer desembre celebràvem el quart aniversari de l’aprovació de la Llei catalana 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern, una de les lleis més exigents en aquesta matèria del nostre entorn, i que ha capgirat les regles del joc de la publicació d’informació i l’accés a la informació pública. Han estat quatre anys en que les administracions públiques han hagut d’esmerçar molts esforços per a poder donar compliment, en un context de contenció pressupostària i racionalització de recursos, el que ho fa més meritori i demostra la fortalesa de la voluntat política d’implementar-lo.

Aquesta Llei respon a la preocupació majoritària de la ciutadania per millorar l’àmbit públic, recuperar la confiança amb les institucions públiques i acabar amb la corrupció. Les seves disposicions i obligacions persegueixen incrementar els estàndards de qualitat institucional de les nostres administracions, aprofitant el control ciutadà que prové de la transparència i de la participació ciutadana en els afers públics. De fet, diverses organitzacions internacionals com l’OECD o el Banc Mundial insisteixen en què la transparència és una de les eines més eficaces per assolir un alt grau d’ètica pública, bàsicament per dos motius: primer perquè la transparència i els comportaments ètics estan relacionats entre si, i segon, perquè la transparència permet demostrar l’honestedat dels gestors públics.

Mirant enrere, no fa tant anys que l’Administració encara funcionava amb màquines d’escriure. La informació circulava poc dins les organitzacions i els papers només arribaven estrictament a aquells professionals que havien d’emprar la informació. Ara, ja immersos en ple segle XXI, la tecnologia permet publicar les dades que produeix l’Administració en el seu funcionament normal, informatitzades i estandarditzades, en actualització contínua, i en formats reutilitzables des del principi, pensant en què pugui ser manejada i transformada amb múltiples propòsits i actors. Aquest fet, juntament amb la voluntat política d’impulsar la transparència és el que està permetent la democratització de la informació. I amb aquest objectiu és amb el que cal seguir treballant: informació actualitzada i d’accés immediat per a tothom. Si la informació és poder, ara aquest poder és potencialment més accessible a tothom. Ara la ciutadania pot aprofitar aquestes dades per a afinar les seves propostes i demandes, com per exemple, produir béns socials o per al creixement econòmic gràcies al dinamisme dels emprenedors, controlar les accions i decisions que prenguin els gestors públics i participar amb coneixement i informació objectiva dels afers públics. I, a més, dificulta a governs i oposicions abocar opinions demagògiques perquè totes les afirmacions objectives es podran comprovar fàcilment, i facilita el control del frau i de la corrupció.

Però la transparència no és obrir dades indiscriminadament sinó obrir-les de forma intel·ligent. Es tracta no únicament de publicar les dades sinó de traslladar la informació que hi ha darrera les dades, de forma que generin coneixement entre la ciutadania per apoderar-la. És per aquest motiu que els gestors públics hem d’analitzar la forma en que obrim aquestes dades, facilitant informació complementaria i de context, i implementant sempre que sigui possible elements de suport, com infografies o visualitzacions interactives i dinàmiques.

Si volem uns governs i unes administracions públiques de qualitat en una societat socialment avançada hem de seguir fent una aposta decidida per la transparència, un objectiu que comporta aprofundir en la col·laboració entre ens públics i societat civil, la implicació de la ciutadania en la presa de decisions i facilitar l’accés a tota la informació susceptible de ser pública. Un camí que ens està duent al reconeixement de Catalunya com a referent en Transparència i Govern Obert, camí que estem recorrent amb la col·laboració de tota la comunitat d’actors implicats que ens estan ajudant a consolidar un model obert de co-govern.

Moltes gràcies a tots. Seguim!


Núria Espuny i Salvadó
Comissió sectorial d'Administracions Públiques
Esquerra Republicana
aapp@esquerra.cat