Administracions Públiques

Jornada: L’organització territorial a la República Catalana

Joan Anton Font, Isidre Llucià i Núria Bosch
Joan Anton Font, Isidre Llucià i Núria Bosch
El dijous 6 d'abril va tenir lloc la jornada "L'organització territorial a la República Catalana" en el marc de la campanya participativa "La República que farem" en la que el Jesús Palomar, president de la sectorial d'Administracions Públiques, va presentar els pilars de la República en aquest àmbit, i en concret respecte a l'organització territorial: http://www.larepublicaquefarem.cat/ambit/administracions-publiques

Prèviament, en Jordi Fàbrega, alcalde de Sant Pere de Torelló, ex-vicepresident del Consell Comarcal d’Osona, ex-delegat del Govern a la Catalunya Central i diputat delegat a la Diputació de Barcelona, en va fer la presentació i va donar a conèixer el seu punt de vista amb la perspectiva i l'experiència d'haver exercit diferents càrrecs intermitjos en l'organització territorial.

Seguidament, va tenir lloc el primer dels diàlegs, “L’organització territorial de les administracions públiques a la República Catalana: reflexions per a un nou model”, a càrrec de la Núria Bosch, catedràtica de la Facultat d’Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona, Joan Anton Font, professor de la Facultat de Ciències Jurídiques de la Universitat Rovira i Virgili i secretari de l’ajuntament de Tarragona, i l'Isidre Llucià, jurista i vocal de la sectorial d’Administracions Públiques d’Esquerra Republicana, encarregat de moderar el debat. En el debat es van posar dadmunt la taula casos comparats, com els de Suècia i Dinamarca, com a exemples de descentralització de comeptències i poder local. Ambdós ponents van defensar que les vegueries, si assumien comptetències, haurien de tenir un òrgan de representació per elecció directa, i que les competències s'haurien de disrtibuir en base als serveis i a les persones i no en funció de límits adminsitratius.

Desrpés d'una pausa, va tenir lloc el segon diàleg, “Les oportunitats de la nova organització territorial: de set a dos nivells d’administracions públiques”, a càrrec de la Laura Vilagrà, delegada del Govern de la Generalitat de Catalunya a la Catalunya Central, el Dionís Guiteras, alcalde de Moià, vicepresident primer a la Diputació de Barcelona i secretari d’Ens Locals Supramunicipals d’Esquerra Republicana, i en Josep Maria Palau, politòleg i vocal de la sectorial d’Administracions Públiques d’Esquerra Republicana, que va moderar el debat. En el debat van predominar dues idees, una primera que les competències haurien de partir de baix a dalt (del poder local al Govern) i que les vegueries haurien de ser l'òrgan intermig que interrelacioni les políques públiques entre el Govern i els municipis. Això requereriria dotar de les vegueries d'una direcció política i una direcció tècnica i que els diputats al Parlament fossin elegits per cirscumscripció de vegueria.

Per tancar la jornada, va fer la cloenda en Marc Sanglas, secretari nacional de Política Municipal d’Esquerra Republicana i diputat de JxSí al Parlament de Catalunya, que va insistir en que s'havia de dibuixar el país amb una visió nacional però amb la participació del municipis: "autnomia local amb visió nacional".

Per més informació, en aquest enllaç podeu disposar del contingut complet de la jornada:
https://www.esquerra.cat/uploads/20180320/jornada_2017_4_6_organitzacio_territorial_repcat.pdf

O bé podeu veure el vídeo sencer de la jornada: