Seguretat i Protecció Civil

Guàrdia Urbana de Barcelona, una gran policia local que empetiteix

Guàrdia Urbana
Guàrdia Urbana
La Guàrdia Urbana de Barcelona la composen en l’actualitat uns 3.000 membres entre agents i comandaments i disposa d’unitats repartides pel territori (les Unitats Territorials i les UNO -Unitats Nocturnes Operatives-, que compten amb el suport puntual de la Unitat de Suport Policial -USP-i de la Unitat de Suport Diürn -USD-).

També disposa d’unes quantes unitats especialitzades i centralitzades que, amb el decurs del temps i la modernització de les policies, han esdevingut imprescindibles.

Però és la Divisió Territorial, que aglutina i dirigeix totes les unitats territorials esmentades abans, la que concentra el gruix de la plantilla, dels recursos materials i la que realitza les principals tasques de patrullatge i serveis, la que treu la productivitat i les estadístiques...

Però no arriba. I no arriba perquè el nombre de policies adscrits és enganyós. Partiu del nombre que vulgueu, tant se val, d’aquell nombre haureu de descomptar els que estan en situació de segona activitat  (oficial o de fet -que no poden prestar servei al carrer-) i les incapacitats laborals temporals, descompteu els agents que fan suport logístic en aquestes unitats, oficines de denúncies i seguretat interior, dividiu per dos torns (matí i tarda -de la nit en parlarem més endavant-), resteu assistències a judicis, jornades formatives, conciliació familiar, festes i vacances.

Afegiu que la tendència és a concentrar recursos a les zones de major demanda de servei, Ciutat Vella i Eixample i resteu també els recursos que es detreuen de les Unitats Territorials durant el període d’estiu per cobrir la Unitat de Platges i, fora d’aquests dos districtes, ens quedaran caps de setmana amb dues patrulles, amb molta sort tres patrulles per torn, que en període de vacances es redueixen a dues, o a només una en el pitjor dels casos.

Això de dia. A les nits, per motius afegits, la mancança de recursos és encara pitjor els caps de setmana en període de vacances. En aquestes nits és possible trobar que només hi hagi una única patrulla, a banda de la del comandament, per cobrir demarcacions que abasten fins a tres districtes. Sí, nits amb una única patrulla per a cobrir tres districtes.

I ara ens volen vendre això de la Policia de Proximitat, que es duu a terme sense increment de plantilla, és a dir, detraient encara una mica més de personal del patrullatge bàsic.

Urgeix un estudi a fons de les necessitats de recursos humans i convocar promocions d’accés.Però de veritat, partint de les reals necessitats de cada Unitat i torn, i no pas al revés que és com es fa ara, per determinar quin seria el nombre mínim de personal necessari, fer una previsió realista respecte de les jubilacions i segones activitats dels propers cinc anys per dissenyar el procés d’incorporacions que, mitjançant oferta pública, permeti un efectiu (personal realment disponible) que garanteixi el servei que la ciutat necessita i mereix.

De mentre estant, cada vegada que escolteu “la Guàrdia urbana reforçarà amb més efectiu...”, sapigueu que enganyen a consciència els ciutadans. Això és una cadena i cada baula que tires cap a una banda l’estàs restant d’una altra.
Una Guàrdia Urbana empetitida no beneficia a Barcelona sinó que, ans al contrari, posa en risc la convivència i perjudica el sistema de seguretat pública de Catalunya, això és, ens afecta a tots.


Comissió sectorial de Seguretat i Protecció Civil
Esquerra Republicana
seguretat@esquerra.cat