Administracions Públiques

Una Administració Pública pròxima i eficaç al servei de la República

Rafel Caballeria
Rafel Caballeria
La construcció d’una Administració pública en el marc de la República catalana ha de ser el resultat d’una anàlisi acurada de la situació real, és a dir, de les necessitats de  la ciutadania i del serveis que s’han de prestar per a satisfer-les.

Estem en un procés cabdal en la construcció nacional, en el que parlar d’estructures d’estat comporta ser conscients d’una realitat, que no és una altra que cal configurar una Administració eficaç i eficient, que doni resposta de forma simplificada i amb proximitat amb les persones.  En aquests moments, els nostres ciutadans i ciutadanes conviuen amb diferents nivells d’administració, i no sempre queda clar el context competencial de cadascuna, ja sigui per omissió o per confluència. I és des d’aquesta situació de partida que tenim una oportunitat no de modificar les Administracions que tenim, sinó de crear un model que compleixi amb l’esmentat en el primer apartat.

Aquest tasca s’ha de desenvolupar des d’una doble vessant. Una primera, basada en la perspectiva de la ciutadania, i que s’ha de fonamentar  en la simplificació i facilitat d’accés al servei públic. Els ciutadans són l’objecte de la nostra actuació i amb qui s’ha de pensar a l’hora de dur a terme qualsevol acció. La segona, referent a l’organització que volem, els nivells d’administració adients, i en les estructures tècnica- administratives necessàries.
 Actualment tenim massa administracions, amb milers de treballadors i treballadores públics, amb situacions contractuals heterogènies, que caldrà homologar, unificar, per tal de donar forma al sector públic de  la República catalana. I caldrà alhora fer un plantejament de l’organització territorial que volem, atendre a les realitats del territori i la seva distribució .

Cal, doncs, defugir del model de l’estat espanyol en el què ens trobem ara, defugir de les “còpies” senzilles estructurals, i ser agosarats en la construcció d’un nou model, el “nostre” model en el marc de la República catalana al servei de les persones.


Rafel Caballeria
Vocal de la sectorial d'Administracions Públiques i Justícia
Esquerra Republicana