Administracions Públiques

L’Administració Pública d’un nou país: simplificació en dos nivells d’organització territorial

Josep Maria Palau
Josep Maria Palau
Quan es construeix un nou Estat és el moment en el qual es pot fer una millora en profunditat en el sistema polític i en l’administració pública del país. Hi ha un ampli desig de canvis constatables que en conjunt comportin una millora en la qualitat democràtica a Catalunya.

El nostre model, expressat al Programa Electoral de les eleccions del 25 de novembre, és el d’aquells països d’Europa amb una dimensió demogràfica i econòmica similar a la nostra (Finlàndia, Suècia, Noruega, Escòcia, Flandes, etc.) que ja han avançat cap a la simplificació en dos únics nivells d’organització territorial de l’Administració Pública: l’Estat descentralitzat i els municipis.

L’aplicació concreta que se’n proposa per a Catalunya és un Estat descentralitzat en vuit vegueries, que tinguin competències en matèria de cooperació local i que alhora hagin de concertar amb els municipis els seus programes d’actuació. Al mateix temps, es proposa que aquests vuit territoris siguin la circumscripció electoral en les eleccions al Parlament de Catalunya, per reforçar així la proximitat i rendiment de comptes dels parlamentaris davant dels ciutadans del seu territori. A més a més també es planteja fomentar, per comarques existents o històriques i de forma asimètrica i voluntària, que els municipis petits prestin els serveis de forma mancomunada. Els guanys en simplificació, descentralització, transparència, participació i eficiència d’aquesta revolució organitzativa són inqüestionables. És un motiu prou rellevant, per si sol, per a comprometre’s a lluitar per assolir ben aviat la República Catalana independent.


Josep Maria Palau i Arnau
Membre de la comissió sectorial de Justícia i Administracions Públiques