Administracions Públiques

L'administració local, la dimensió desconeguda

Rafel Caballeria
Rafel Caballeria
Catalunya compta actualment amb gairebé 950 ajuntaments, tots ells amb autonomia i capacitat d’organització segons les seves característiques pròpies. Això, en principi, és correcte si es valora des d’una perspectiva de proximitat a la ciutadania, o d’eficàcia i eficiència en la prestació dels serveis públics. Però aquesta capacitat auto-organitzativa comporta algunes disfuncions que allunyen de l’objectiu principal.

Estem parlant que no hi ha un model organitzatiu, o diversos per escales de municipis, més o menys generalitzat; que els servidors i servidores públics no tenen mobilitat ni opcions de carrera administrativa no ja amb altres administracions sinó entre ajuntaments mateixos; que hi ha tants convenis reguladors de les relacions d’aquests treballadors públics com Ajuntaments hi ha a Catalunya; que hi ha municipis “petits” que tenen problemes per a la correcta prestació de serveis públics essencials a causa de la manca de recursos materials i humans... En definitiva, que l’Administració local esdevé una “dimensió desconeguda” en la que ningú és del tot conscient de les mancances i realitats dicotòmiques en la que es troba immersa.

Cal posar ordre; i un ordre basat en la necessitat, o no, de tenir una estructura territorial de base formada per 948 entitats; cal homogeneïtzar els llocs de treball, les seves condicions laborals i retribucions, que integrin els serveis de forma propera a la ciutadania i tinguin en compte la singularitat d’aquells petits municipis i viles amb dificultats per gestionar els afers municipals; que s’organitzi i reguli un cos propi, català, de Secretaries, Intervencions i Tresoreries; que es transformin caduques organitzacions de jerarquia vertical en models estructurats de forma transversal.. Calen Ajuntaments “modernitzats” i adaptats a les realitats socials i econòmiques actuals, on es treballi per objectius i s’apliquin mecanismes d’avaluació de polítiques públiques que optimitzin els recursos...
Fins que arribi el moment, continuarem en aquesta “dimensió desconeguda”...


Rafel Caballeria
Sectorial d'Administracions Públiques
Esquerra Republicana
aapp@esquerra.cat