Administracions Públiques

Autonomia local, de la CEAL a la LRSAL

La Carta Europea de l’Autonomia Local (CEAL) de 1985 subscrita per l’Estat espanyol considera que les entitats locals són un dels principals fonaments d’un règim democràtic i configura l’autonomia local com un principi essencial de l’ordenament de l’administració. Ja en el seu preàmbul indica que amb les competències efectives han de permetre una administració local a la vegada eficaç i propera al ciutadà, i s’afirma que defensar i enfortir l’autonomia local representa una contribució essencial en la construcció d’una Europa basada en els principis de democràcia i descentralització del poder.

Repassant l’articulat de la CEAL destaquen aspectes d’interès per a la realitat dels ajuntaments catalans, com que les necessitats d’eficàcia o economia han de marcar l’atribució d’una competència, que no pot ser limitada o posada en dubte per una administració superior. Les competències han de ser plenes i completes.

Per altra banda les entitats locals han de poder definir per elles mateixes les estructures administratives de les quals volen dotar-se i a tenir recursos econòmics propis suficients i disposar-ne lliurement i que els recursos financers han de ser proporcionals a les competències.

Malgrat que l’Estat la va subscriure, ara s’ha demostrat definitivament que no en segueix els seus principis. A l’altra banda del sentit comú i del sentit de servei a les persones neix a instàncies del govern espanyol LRSAL, no per millorar el finançament o la qualitat dels serveis que presten els ajuntaments o per aprofundir en els principis de la CEAL com seria l’esperable, ans al contrari.

La LRSAL és la conseqüència d’una visió recentralitzadora de l’Estat que vol culpabilitzar del dèficit a les entitats locals. Bàsicament pretén provocar-ne una gestió tutelada i/o un buidat de serveis directes al ciutadà derivant-ne cap a les diputacions. Limitar el seu àmbit competencial afectant molt directament la prestació dels serveis socials i reduir la potestat d’autoorganització en la forma de gestió dels serveis. Definitivament convertir els municipis en simples executors de la voluntat del govern de l’Estat i en el rerefons el desig de privatitzar serveis.

El model europeu és el de l’aprofundiment democràtic i la participació, l’eficàcia , el principi d’autoorganització, d’autonomia local i de subsidiarietat. El model espanyol és el del centralisme i el del intervencionisme. Europa apropa el poder de decisió al ciutadà, i a Espanya l’allunyen.


Marc Sanglas
Secretari de Política Municipal