Medi Ambient i Energia

En defensa de l'autoconsum

Generar un model energètic propi, un model allunyat de l’actual de l’estat espanyol, és imprescindible en la creació del nou estat. La societat moderna i avançada té necessitat de tenir un sistema energètic segur, i , a ser possible, assequible. A Catalunya vivim en un territori modern i avançat, però, en un principi i segons ens diuen, energèticament dependent.
No tenim ni petroli ni gas, encara que pels nostres ports hi entra el 80% del que es consumeix en tot l’estat. Som productors d’electricitat gràcies als salts d’aigua,els cicles combinats i, principalment, a les centrals nuclears, unes instal·lacions que ja hauríem de saber quan tancaran. I tenim algunes implantacions d’energies alternatives, tant eòliques, fotovoltaiques, com de biomassa.

És evident, que un país modern que vol ser energèticament eficient, ha d’apostar per les energies alternatives i per la no dependència. Un país modern té en compte que les energies alternatives faciliten l’autoconsum, que l’usuari produeixi la energia que necessita. És precisament aquest concepte, el de l’autoconsum, el que la llei del ministre Soria es vol carregar, atès que és una llei que s’ha fet per afavorir els interessos de les cinc grans companyies elèctriques, les de l’IBEX 35, que viuen del BOE i negocien en la Llotja del Bernabeu.

La llei de la energia que haurem de fer pel nou estat, ha de promoure, recolzar i defensar l’autoconsum, atès que fa més lliure a l’individu, atès que pot arribar a no dependre de cap empresa distribuïdora i de la inestabilitat dels preus. Fa que el territori sigui menys dependent energèticament de l’exterior i dels combustibles fòssils. I,tanmateix, facilita el creixement d’un sector econòmic, el de les energies renovables, molt interessant per l’alt valor afegit dels seus llocs de treball, i la possibilitat de la creació d’empreses tant per la fabricació, com per la instal·lació o pel manteniment, i tant pel consum intern com per exportar.

A Esquerra creiem en l’autoconsum i per això ho diem en el programa marc aprovat en la Conferència Nacional. Creiem que amb el sol, el vent o la biomassa podem fer la electricitat que necessitem per les nostres llars, industries i vehicles, i fer-ho de forma neta i sostenible. Podem ser autosuficients com a territori i com a individus, i, per tant, més lliures.


Jaume Torras
Comissió sectorial Medi Ambient i Energia