Política Territorial

Nous reptes, propostes i estratègies en l’ordenació i planificació del Penedès

Des de fa temps, el Penedès, està vivint un procés d’afirmació i reconeixement explícit de la seva identitat com un fet econòmic clau, estratègic i prioritari. Aquesta “voluntat de ser”, va motivar, la redacció del Pla Estratègic del Penedès, que va iniciar els seus treballs el mes de febrer de l’any 2010.

Hi ha un ampli consens en que per poder garintir el manteniment en l’espai i en el temps de la “singularitat” que repesenta el “Penedès” cal trobar eines i instruments que li donin “visibilitat” tot aprofitant el fet de trobar-se a cavall de dues regions metroplitanes, la regió metropolitana de Barcelona, una de lés més importants i dinàmiques d’Europa, i la de Tarragona.

Si bé el Penedès es també divers (ciutats, viles, pobles i nuclis de vinya, espai litoral, espai agrari, espai forestal,...), hi ha un fet molt singular que el caracteritza: és una de les regions vitivinicoles més importants i dinàmiques d’Europa, tant pel que fa al cava com als vins.

Garantir dons la viabilitat del Penedès passa avui per saber protegir el paisatge com un actiu futur econòmic estratègic, i també per saber protegir l’espai agrari amb una visió moderna (en la qual s’integra la variable productiva i la protecció del medi ambient i del paisatge com es fa arreu d’Europa) en la qual es bàsic i fonamental, per múltiples raons (econòmiques, ambientals, paisatgístiques, socials, i culturals) la preservació al llarg del temps de l’espai agrari i no estrictament del conreu circumstancial que en cada moment es pugui conrear.

Cal protegir aquest actiu econòmic de primer ordre. Hi ha masses exemples a casa nostra de posar en risc i malmetre l’actiu econòmic que ha estat generador d’activitat econòmica, sense anar més lluny tenim la pràctica força deficient en la conservació i protecció de l’espai litoral que va ser un dels motors econòmics del passat i que ara es troba en un clar procés de reformulació, reordenació i reestructuració desprès d’anys de ser malmés de manera continuada.

En la mesura que es doti al Penedès de les eines i instruments que permetin dons tractar de manera adecuada la seva singularitat i alhora reforcin la importància estratègica, econòmica, productiva, ecològica, ambiental, cultural i social que ja té es podrà garantir-ne la seva continuïtat en l’espai i en el temps

Ara en trobem en que ja s’ha reconegut formalment l’àmbit de planificació Penedès i s’ha conclòs la delimitació del mateix. Aquest fet és un primer pas per poder donar “visibilitat” i poder abordar de manera especifica la seva “singularitat”.

Estem a les portes d’iniciar-se els treballs de redacció del Pla Territorial Parcial del Penedès. Aquest serà fet obre per primera vegada per primera vegada la possibilitat real de poder formular un full de ruta col•lectiu que ha de servir per orientar el futur del Penedès per les properes dècades.

Si bé els treballs de redacció del Pla Territorial Parcial del Penedès s’iniciaran en breu no passa el mateix amb els treballs del Pla Estrègic del Penedès que aposta de manera decidida pels eixos següents:
1.- Promoure de la participació de manera activa, directa, plural i continuada
2.- La definició de l’àmbit Penedès, la redacció del Pla Territorial Parcial del Penedès i creació d’una Comissió d’Urbanisme específica.
3.- Incorporar en la formulació dels diferents mòdels territorials dels principis bàsics de la “nova cultura del territori”
4.- Apostar per la preservació, ordenació, desenvolupament i gestió dels espais agrícoles.
5.- Incorporar nous cirteris orientadors per la definició de les activitats econòmiques.
6.- Impulsar i promoure l’estratègia del “km zero” o de proximitat

Tenim dons la oportunitat, per primera vegada en la nostra història recent, d’entendre i reconeixer la singularitat del territoris que formen Catalunya.

Aquesta singularitat queda, amb els 8 àmbits de planificació existents força ben recollida i cal ara saber dotar-la de contingut, com es entre d’altres accions, la proposta de la crecació d’una Comissió d’Urbanisme especifíca per l’àmbit Penedès amb l’objectiu de vetllar per la gestió del Pla i per la correcta adequació als critreris i a les directriu fixades per part del planejament municipal i derivat i alhora ajudaria a desenvolupar, al llarg del temps, la “identitat” territorial i urbanística penedesenca.


Antoni Ferran i Mèlich
Biòleg i ambientòleg
Especialista en planificació ambiental i membre de l'executiva de la Sectorial de Política Territorial d'ERC