Política Territorial

Barcelona World, algunes dades.

La recent amenaça/xantatge dels promotors de Barcelona World pretén accelerar les modificacions legislatives que l’haurien de fer possible. El tema del joc –i especialment el fiscal- han generat un cert debat, que ha tapat uns altres aspectes del projecte de llei –i, de fet, de tot Barcelona World- que caldria conèixer, més enllà de les moltes incògnites que hi ha en tot plegat. I això sense entrar, ara, en la bondat o no del model turístic i econòmic.

En síntesi, el projecte de llei diu que el planejament urbanístic podrà modificar tots els paràmetres actualment vigents a la zona, no només els usos –per a admetre-hi el joc- sinó també l’edificabilitat. I aquí cal fer una mica d’història.

L’àmbit on es pretén instal•lar Barcelona World és el del Centre Recreatiu i Turístic –CRT-. Aquest àmbit té una ordenació urbanística fixada pel decret de concessió del parc, l’any 1989, a partir d’un concurs públic. Això és important perquè tot deriva de la llei de Centres recreatius i turístics, que és la que va legitimar l’expropiació dels terrenys per a fer el que ara és Port Aventura, i més coses (2447 xalets, hotels, zona comercial...) que no s’han fet. Què vol dir això? Que l’expropiació es va fer per a un projecte, amb un aprofitament concret, que, en aquest cas, era de 495.420 m2 per a usos residencials i hotelers, i de 247.710 per a serveis públics i usos comercials.

Això es va concretar en dos plans parcials aprovats que permetrien que, complint tot el que diuen, Barcelona World comencés les obres demà mateix. Però resulta que no en tenen prou, amb aquesta edificabilitat, per a tot el que volen fer. Un hotel de 2.000 habitacions –i en volen fer sis- demana entre 80.000 i 100.000 m2 de sostre. Més els sis casinos, la zona comercial, la Smart City... Vaja, que no hi cap. Per això ens temem que la llei, el que fa, és obrir la porta a un augment brutal del sostre, amb el que això suposa de canvi substancial del model territorial –que va més enllà del CRT- i, sobretot, de benefici d’uns terrenys obtinguts, al seu dia, per expropiació. Vaja, un pelotazo colossal.

Hi ha més coses a dir, sobre impacte ambiental, sobre mobilitat, etc. Hi haurem de continuar treballant.


Robert Casadevall
Geògraf