Medi Ambient i Energia

Sobre el RD d'autoconsum

Amb aquest RD d'autoconsum es confirmen les hipòtesis més negatives. Va en contra de l'esperit del balanç i penalitzen molt els peatges (part fixa), per la qual cosa les amortitzacions s'allarguen moltíssim i el potencial de negoci quedarà reduït.

Aquesta consolidació del model energètic centralitzat, de matriu fòssil i poc democràtic contradiu els preceptes bàsics de la legislació europea (com el 3r Paquet d’Energia –separació d’activitats- o la Directiva d’eficiència energètica –penetració d’energies renovables i promoció de l’eficiència energètica-) i cau com una llosa sobre els interessos dels ciutadans, de les petites i mitjanes empreses del país i del sector econòmic lligat directament amb la promoció de les energies renovables.

La situació reprodueix patrons de corrupció i abús de poder que hem patit en d’altres àmbits, com ara el financer, i ara l’Estat recorre a argúcies legals per a salvar els interessos d’unes corporacions empresarials molt concretes i que tenen total connivència amb el poder polític de l’Estat.

Des d’una posició compromesa amb els interessos dels ciutadans i del teixit econòmic català cal donar resposta clara i contundent a tots els nivells on es pugui incidir (societat civil, Parlament de Catalunya i de l’Estat, entre d’altres), però, sobretot, projectar en la futura República Catalana la honestedat i coherència d’un nou model energètic distribuït en el territori, eficient, eficaç i segur que faci de la democratització en la producció i control dels fluxos d’energia un exemple concret, palpable i objectiu del canvi social que ha d’acompanyar de manera indestriable el procés d’independència nacional que estem duent a terme.

Amb aquesta praxis cal donar contingut i sentit al país que volem. Hem de deixar enrere el model vell, centralitzat, corrupte, ineficient i contaminant amb tots els seus tentacles i ressorts per apostar decididament per un nou model que requerirà de nous agents i catalitzi la transformació social també en l’àmbit energètic.

Pep Salas
psalas@smartgrid.cat