Política Territorial

Noves tendències en el transport de càrregues per ferrocarril (SIL 2013)

La 9ª Conferència del Ferrocarril, (organitzada per FERRMED) celebrada el 20 de juny dins del SIL 2013, Saló Internacional de Logística de Barcelona, va tractar sobre les Noves tendències en el transport de càrregues per ferrocarril.

Les taules van reflectir les problemàtiques actuals del transport de mercaderies per ferrocarril. Com ara la necessitat d’incloure els estàndards FERRMED a la xarxa ferroviària europea. L’adequació del material rodant amb dues vessants: material més competitiu (augmentar la càrrega per vagó, fer els trens més llargs fins a 1.500 metres i adaptats a tot tipus de caixa, contenidor, remolc...); i la segona, adequar-se a les exigències mediambientals actuals de soroll, vibracions, emissions de CO2...

Atès les diferents reflexions dels ponents se’n desprèn que les persones poden circular lliurement per la UE, però no les mercaderies per ferrocarril. El proteccionisme intern i la importància per als teixits industrials “locals” de les empreses constructores de maquinària, són dos dels esculls més importants.

Es va demanar, com a primer pas, l’homogeneïtzació de certificacions, necessàries perquè un tràfic pugui circular lliurement per la UE, sense topar amb la burocràcia de cada país.

Actualment qualsevol operador que posi en marxa un tren ha de superar 11.000 regles tècniques, i 27 autoritats ferroviàries amb certificacions i atribucions diferents. La barrera burocràtica és de tal magnitud que l’homologació internacional d’aquests aspectes administratius es considera una important reducció de costos i de temps de viatge (el pas per un estat complint amb totes les exigències de certificació i permisos incrementa el preu del producte en un 10%; passar-hi per tres en un 30%). Això converteix la situació geogràfica d’un país en estratègica. Un tràfic procedent de l’extrem d’Europa, sempre que vulgui travessar-la, haurà de comptar amb una despesa més elevada que un situat en el centre.


Enric Ruiz
Vocal de l'executiva sectorial de Política Territorial
Esquerra Republicana