Medi Ambient i Energia

Protegim al litoral amb una llei de costes pròpia.

El passat mes de març el Congrés espanyol va aprovar el Projecte de Llei de modificació de la Llei de costes, és tracta d’una modificació que tot i emparar-se en la necessitat de garantir la protecció del litoral fa exactament el contrari, en reduir l’àmbit de protecció de la llei de i reobrir un debat sobre propietats en domini públic maritimoterrestre.

Les zones costaneres són espais singulars on la intervenció humana al llarg de la història els hi ha atorgat una idiosincràsia i complexitat especial, a més a més es tracta d’espais amb un alt valor econòmic, social, ambiental i són reflex de les opcions estratègiques i prioritats dels que les habiten.

Catalunya té un perímetre litoral de 699Km, prop d’un 24% gaudeix de protecció (espais PEIN, Xarxa Natura...) i tot el perímetre està sota les directrius del Pla Director Urbanístic del Sistema Costaner (PDUSC 2005), que té com a objectiu identificar, protegir i donar valor als espais costaners lliures d’ocupació per contribuir al desenvolupament sostenible de la costa catalana, des d’una perspectiva; urbanística, ambiental, patrimonial i econòmica.

És precisament el PDUSC el que pot contenir els efectes negatius de la llei de costes a Catalunya, ja que aquests per exemple prohibeixen la transformació del sòl no urbanitzable, tot i així no en tenim prou, encara hi ha riscos i per minimitzar-los es fa del tot necessari una legislació pròpia, una llei de costes pròpia, que esdevingui l’instrument bàsic per garantir la protecció i ordenació del litoral català.

Marc Suàrez
Membre de l'executiva Sectorial de Medi Ambient i Energia d'ERC