Política Territorial

El Col·legi de Geòlegs de Catalunya, deixa de ser una delegació.

"El passat dilluns 4 de febrer, el President de la Delegació del Col.legi de Geòlegs de Catalunya, Joan Escuer, va presentar oficialment les signatures recollides dels col.legiats de la Delegació a Catalunya que han mostrat el seu recolzament a la creació d'un col.legi autonòmic amb entitat jurídica pròpia: més del 75% del total del cens de la Delegació.

Després d’una llarga gestació que començà amb la creació de la delegació l’any 2002 i seguí amb l’inici de la recollida de signatures el 2006 arriba doncs a l’etapa final del procés de creació del veritable Col.legi de Geòlegs de Catalunya.

Cal treballat per tal que el futur Col.legi de Geòlegs de Catalunya sigui una realitat que reculli les necessitats tant dels professionals com de la societat i les tradueixi en una oferta adequada de serveis. Per aquest motiu cal la implicació de qualsevol que vulgui fer arribar opinions, suggeriments, mancances, i tot allò que es consideri que el nou col.legi ha d'oferir per representar els interessos de la societat catalana en tots els aspectes on la geologia i la seva aplicació son rellevants al nostre territori: riscos naturals (terratrèmols, inundacions, esllavissades, esfondraments, etc) recursos energètics i miners (hidrocarburs, geotèrmia, minerals industrials), infraestructures (túnels, preses, obres lineals i altres), un col.legi que respongui a la idiosincràsia de la professió al nostre país, i que esdevingui alhora una eina per sincronitzar sinèrgies i esforços amb la resta d'entitats col.legials i la pròpia societat.

Arriba el moment que els catalans incorporin aquesta entitat com a contribució a la formació de les necessàries estructures d’estat. Ara cal decidir el model i l'estructura de l'entitat professional que ha de representar els interessos tant dels professionals com de la societat catalana."

COLGEOCAT