Medi Ambient i Energia

Sobre la gestió del Patrimoni Natural i la Biodiversitat a Catalunya i la distribució de competències entre les Conselleries.

Medi Ambient i Energia

Sobre la gestió del Patrimoni Natural i la Biodiversitat a Catalunya i la distribució de competències entre les Conselleries.

La biodiversitat i el patrimoni natural que acull Catalunya és d’una riquesa extrema en el context europeu. Catalunya és un també “hotspot” de biodiversitat a nivell internacional amb presència d’una gran quantitat d’endemismes sotmesos a una gran pressió antròpica. Alhora és un símbol i expressió de la nostra identitat ...