Administracions Públiques

Estalviar per afectar menys els treballadors públics amb rendes de treball més baixes

Administracions Públiques

Estalviar per afectar menys els treballadors públics amb rendes de treball més baixes

L‘actual situació de crisi que viu Catalunya per l’estat generalitzat de l’economia ve empitjorada per l’asfíxia premeditada a la qual ens sotmet l’Estat espanyol. Aquests fets comporten que els treballadors de l’Administració de la Generalitat i del seu sector públic hagin d’assumir esforços superiors als que s’imposen als treballadors públics ...