Política Territorial

Sí a una República que garanteixi l’accès a l’habitatge a tota la població

Francesc Sutrias
Francesc Sutrias
No a un Estat que ha propiciat una bombolla immobiliària sense precedents que ha arrossegat l’economia, amb efectes colaterals dantescos en forma d’atur i milers de llars sobre endeutades i que bloqueja a més, totes les iniciatives catalanes tendents a lluitar contra els desnonaments, la pobresa energètica i els pisos buits
 
Mai s’havia donat el fenomen de tanta gent exclosa de l’accés a l’habitatge en paral·lel a les xifres de producció més elevades que es recorden: d’acord amb les dades del Pacte Nacional pel dret a l’Habitatge del 2006, un 60% de la demanda requeria d’ajut públic, tot i una producció de 127.000 habitatges nous aquell any enfront els 58.000 habitatges nous de l’any 1997.
 
Tot i la correcció de preus resultant de la crisi, entre els anys 1997 i 2017 el preu de l’ habitatge creix el 287% mentre que els salaris  tan sols un 51%. 
 
Sí a una República que garanteixi l’accès a l’habitatge a tota la població i  lluiti contra l’exclusió social residencial
 
Es clar que l’accès a l’habitatge i el seu cost està jugant un paper decisiu en la determinació de les desigualtats, incidint especialment en els sectors més desfavorits, pels quals la renda  que destinen costejar l’accés a l’habitatge i els subministraments es sovint superior al 40% dels ingressos disponibles. Davant aquesta situació, la República tindrà la capacitat pròpia d’un Estat per decidir mesures macroeconòmiques tendents a que el preu de l’habitatge s’ajusti  en la mesura del possible a la renda de les famílies.
 
L’aplicació del model espanyol a Catalunya ha comportat que tan sol el 2% del parc d’habitatge està subjecte a algun tipus de protecció pública, davant la mitjana del 15% de la UE 15, uns 60.000 habitatges.
 
La capacitat de finançament de les nostres polítiques per la recuperació del dèficit fiscal ens permetrà homologar-nos en termes de PIB a la mitjana de la UE 27, un 0,6% PIB, i desenvolupar el mandat de solidaritat urbana consistent en arribar al 15%  en un termini de 20 anys.
 
La rehabilitació, la posada en valor de tot els habitatges existents actualment buits i la lluita contra la pobresa energètica i els desnonaments, s’ha demostrat inviable de manera profunda i estructurals en el marc jurídic, i fonaments econòmics del capitalisme espanyol depenent de la banca i del sector immobiliari.
 
Es per això que necessitem la república    
 

Francesc Sutrias
Sectorial de Política Territorial
Esquerra Republicana
territori@esquerra.cat

Vols saber-ne més? Visita la República que farem