Política Territorial

Sí a una República equilibrada amb un urbanisme que garanteixi l’eficiència en els usos del sòl

Francesc Sutrias
Francesc Sutrias
No a un Estat que ha fet del consum indiscriminat de sòl i de l’especulació immobiliària un senyal d’identitat.

D’acord amb les dades de l’observatori europeu “Corine land Cover”, la superfície urbanitzada a Espanya ha passat de 669.000 Hª l’any 1990 a 898.000 Ha l’any 2000 arribant a les 1.036.000 Hª l’any 2006. Aquest model també ha arribat al nostre país; d’acord amb les dades de la Generalitat, si s’arribessin a desenvolupar tots els sòls que el planejament urbanístic vigent a Catalunya permet, el sòl urbà consolidat s’incrementaria en un 40% respecte l’existent l’any 2015.

Si a un urbanisme que garanteixi l’eficiència en els usos del sòl que suporten l’activitat humana i que empoderi el ciutadà en les decisions territorials
 
En un país relativament petit i densament poblat com Catalunya, revertir el marc polític i normatiu que ho ha fet possible, es vital per aconseguir un país equilibrat.

El territori ha de ser un espaí cívic i l’urbanisme el punt de trobada de la planificació física amb l’econòmica, i d’aquelles polítiques ambientals, de cohesió social i culturals que fan del sòl el seu eix. La governança democràtica sobre les decisions es ineludible, i part del marc que ens ha de garantir un dret a la ciutat derivat de la nostra condició de ciutadans, no de propietaris. 
 
Tot al servei d’unes viles i ciutats compactes, complexes en els usos, socialment integradores, amb protecció estructural dels espais lliures i el paisatge, amb un repartiment adequat i no redundant de l’activitat econòmica, sense un consum indiscriminat de sòl.
 


Francesc Sutrias
Sectorial de Política Territorial
Esquerra Republicana
territori@esquerra.cat

Vols saber-ne més? Visita la República que farem