Seguretat i Protecció Civil

Principi de precaució i principi de prevenció. Un, l’altre o el dos a l’hora.

En els moments que estem, en el que molts ciutadans ens fem moltes preguntes en el camp ampli de la seguretat i volen respostes, en la meva opinió, abans de res, hauríem de definir uns principis i establir unes bases. Després, i només després tindrem les respostes.

I mentrestant? Dons el millor que podem fer es aplicar els principis de precaució i de prevenció.

Hem de tenir clar que tenen en comú i que els diferencia.

El principi de precaució es diferència del principi de prevenció perquè el primer exigeix prendre mesures que redueixin la possibilitat de sofrir un dany greu a pesar que s'ignori la probabilitat precisa que aquest ocorri, mentre que el principi de prevenció obliga a prendre mesures atès que es coneix el dany que pot produir-se.

Així dons el que es aconsellable es aplicar els dos en la mesura dels coneixements i de la informació que podem tenir.

En aquestes darreres setmanes hem patit alguns accidents/incidents que demostren que aquest dos principis expressats no s’acompleixen, el que ens porta al tercer principi: el Principi d’irresponsabilitat. Que és com crec que cal referir-se als moviments sísmics provocats pel Castor i als accidents de Rodalies a Barcelona.

Així dons, el que ens cal és, veient que tenim tots els mecanismes necessaris per poder estar suficientment informats, denunciar la irresponsabilitat de no aplicar mesures de seguretat per, almenys, no ser-ne còmplice.

Santi Romo
Graduat en Prevenció i Seguretat Integral
Membre de la Sectorial de Seguretat i Protecció civil d'ERC