Seguretat i Protecció Civil

Sobre el Projecte de Llei de Seguretat Privada

En el tema competencial exclou la possibilitat de intervenir en la formació, que la regularà l'estat, l'homologació del elements de seguretat segueix oberta, ni els reglaments posterior a la llei del 92 encara ho han aclarit però hi han establiments que encara no saben quin nivell han de tenir els elements de seguretat i alguns no estan ni homologats per posar-se. En la mateixa situació hi han les mesures de seguretat que ha de tenir un local i en el nivell de seguretat que ha de tenir, només hi participa l'estat en aquesta decisió.

L'article 13.1.a torna a crear conflictes entre les empreses que treballen exclusivament en el territori deixant-les a la "bona voluntat policial" per la sanció, inspecció i autorització.

En el mateix article l'apartat d, crea conflicte amb la competència d'investigació entre policies, hem vist varis casos de apartar als mossos d'investigacions privades i portar-les a la policia nacional.

Aquest col•lectiu, els investigadors privats, que des de el 92 no saben que fan vinculats al les lleis i reglaments de seguretat privada son un dels col•lectius mes assetjats per la llei, crec que seria bo tenir algun contacta amb ells per tal de fer-nos ressò de que en pensen.

L'article 19.1.d torna a insistir en l'aval o assegurança que han de tenir les empreses per fer front a la responsabilitat civil, però des-de les associacions de empreses de seguretat privada segueixen denunciant que no serveixin per fer front a les demandes que hi han de usuaris perjudicats per l'intrusisme laboral i la competència deslleial, que tampoc afronta aquesta llei.

l'article 31 protegeix jurídicament, un altre cop, al personal de seguretat privada en el cas D'agressions, cos que a Catalunya ja tenien en el cas de estar fent funcions de seguretat privada en Mitjans de transport de persones o mercaderies.

En definitiva en molt semblant a la llei del 92, possiblement adaptada als nostres temps però encara falta de adequació a la realitat del nostre territori, seguim defensant una seguretat privada mes integrada i participativa, obrint la consideració de serveis a seguretat privada a moltes activitat que es fan a Europa i aquí ens prohibeixen i fent que la ciutadania se'n pogui aprofitar, alleugerant els costos a la funció publica i abarcant situacions que avui per avui no es cobreixen. El City patrol escandinau es un exemple, és el sistema de resposta d'alarmes alemany, belga o finlandès. No es cert que tot lo de fora és millor, però si es bo de copiar i adaptar tot allò que en altres lloc funciona i aquí no volem fer perquè pensem mes en la competència entres seguretats publiques i privades en lloc de la seva col•laboració.


Josep Fontanet
Vocal de Seguretat Privada de la comissió sectorial de Seguretat i Protecció Civil
Esquerra Republicana