Medi Ambient i Energia

La confusió provocada per l'Envàs on vas.cat

L’èxit de la campanya “Envàs, on vas.cat” confon els ciutadans i, de retruc, desincentiva el reciclatge

Una campanya de promoció del reciclatge ha de centrar-se en la recollida selectiva de la matèria orgànica i no pas en la dels envasos

La campanya de promoció del reciclatge d’envasos de la Generalitat de Catalunya, Ecoembes i Ecovidrio ha estat un èxit mediàtic. Gairebé tothom l’ha vist, en sap la melodia i l’ha comentat amb la família o els amics. Un èxit que és, sense cap mena de dubte, gràcies a la cançoneta “Envàs, on vas.cat” i a la interpretació del trio femení “The Mamzelles”.

Una altra cosa son els continguts i els missatges contradictoris de la campanya que confonen als ciutadans i, de retruc, desincentiven el reciclatge i la recollida selectiva. El problema de la campanya rau en que determina si un producte es reciclable en funció de l'ús, si és envàs o no, i no en funció del material en que està fet. Els ciutadans no cal que siguin experts en gestió de residus per a fer la recollida selectiva!

Els missatges de la campanya s’han fet només tenint en compte els interessos econòmics d’Ecoembes i Ecovidrio, i no pas els de la Generalitat i ajuntaments. Uns interessos que no poden ser uns altres que augmentar els percentatges de reciclatge dels materials presents a la brossa per a reduir els milions de tones d’escombraries que tenen com a destí final els abocadors i les incineradores de residus del país.

Amb la campanya no és vol incentivar el reciclatge, sinó convèncer als ciutadans que fan la tria dels materials a casa que no dipositin en els contenidors groc i verd productes que no formen part del sistema d’Ecoembes i Ecovidrio tot i ser 100% reciclables.

Els missatges erronis de la campanya que diferencia els productes entre els reciclables del sistema d’Ecoembes i Ecovidrio, que han d’anar al contenidor groc i verd, i els reciclables que no formen part del sistema, i han d’anar al contenidor de rebuig i a la deixalleria, confonen els ciutadans més conscienciats amb la recollida selectiva i a la població en general.

La Generalitat ha de ser conscient que la recollida selectiva dels residus és un acte voluntariós amb cap recompensa, material o econòmica, per a les persones i famílies que ho fan i cap penalització per a les que no. Per això, si el sistema es complica i necessita d’un manual d’instruccios per a funcionar el més probable és que cada cop hi hagi menys gent disposada a fer l’esforç de reciclar i més gent que passarà la responsabilitat del triatge i el reciclatge a la Generalitat i els ajuntaments.

Esquerra creiem que el sistema de gestió dels residus més senzill per a la ciutadania és aquell que es basa en la promoció de la recollida selectiva de la matèria orgànica, i no pas l’actual que es fonamenta en els interessos econòmics d’Ecoembes i Ecovidrio. El missatge és molt senzill d’explicar i d’entendre “tots els residus orgànics han d’anar al contenidor marró”. Uns nivells elevats de recollida selectiva de matèria orgànica garanteixen un millor reciclatge de la major part dels materials presents a la brossa, i no només d’aquells productes dipositats als contenidors verd i groc.

Víctor Puntas
Vocal de la comissió sectorial de Medi Ambient i Energia
mediambient@esquerra.org