Medi Ambient i Energia

La factura del fracking

El fracking és una tècnica desenvolupada als Estats Units i al Canadà per extreure el gas contingut a l’interior de les roques, a partir de la injecció d’un gran cabal d’aigua a molt alta pressió, barrejada amb sorra i fins a 600 additius químics. A hores d’ara, no se’n coneixen completament els efectes sobre el medi i la salut de les persones, si bé s’ha demostrat la seva ineficiència tant a nivell energètic, com econòmic i ambiental.

L’efecte disgregador de la pròpia tècnica fa que s’alliberin en el subsòl una quantitat important de substàncies químiques. Les contaminacions per gas i per benzè han estat habituals en les explotacions d’EEUU. D’altra banda, les característiques tecnològiques del fracking fan que l'obtenció d'energia es faci a un cost energètic molt elevat. De fet, el gas pissarra només esdevé comercialment viable gràcies a l'augment accentuat del preu dels hidrocarburs.

A Europa, els dubtes que genera el fracking s’han traduït en la prohibició cautelar d’aquest tipus d’explotacions a França, el Regne Unit, Bulgària i Holanda. Als Països Catalans, en canvi, tenim diverses sol·licituds de prospecció damunt la taula. Es tracta dels projectes Ripoll (Ripollès, Garrotxa i Osona), Leonardo (Osona i Bages), Darwin (Segarra-Noguera-Solsonès), La Pedrera (Cardona), Les Pinasses (Bages), Fontanelles (Bages), Turbón (Ribagorça), i dos “paquets” de sol·licituds que afecten, per un costat, el Baix Cinca, la plana de Lleida i les Terres de l’Ebre i, per l’altre, tres projectes contigus a les comarques del nord de Castelló.

El fracking és una tecnologia que aprofundeix en la utilització dels recursos fòssils no renovables del planeta, impedeix la transició cap a un nou escenari energètic mundial i ens aboca a un major increment de les emissions de gasos d'efecte hivernacle. Cal desenvolupar el marc legal necessari, tant a nivell europeu com català, per tal d'impedir la proliferació de projectes de fracking, alhora que la UE hauria d'impulsar la monitorització i la realització d'estudis sobre els efectes del fracking en el medi ambient i en la salut de les persones en les explotacions existents a Europa.


Eva Arasa
Vocal de la comissió sectorial de Medi Ambient
mediambient@esquerra.org