Seguretat i Protecció Civil

L’ètica de les coses justes

Constatem en el diari “El Pais” l’existència d’informes policials falsos referents a polítics i partits catalans. No és la primera mostra de les males arts de l’aparell de l’Estat, cuites a les clavegueres administratives i policials. De moment, han posat en marxa la Unitat de Delictes Fiscals ( UDEF), probablement en una operació de collita pròpia.

Fernandez Diaz és prou intel·ligent com per saber que, malgrat tot, el tema fiscal és complex de resseguir i que el desprestigi de determinats polítics, per cert i just que pugui ser, no aturarà el procés cap a l’estat propi.

Per això, no podem esperar que aquest serà l’únic projectil que ens reserva l’Estat espanyol. N’hi haurà més, de més potencia i , de ben segur, molt més subtils . Certament, l’estat espanyol ha estat , històricament, un estat matusser , empès per excessos patriòtics i per un ús excessiu i indegut de la testosterona.

Tanmateix, estem al segle XXI, i ja no hi caben GALS , malgrat és probable que alguna cosa en recuperin. Avui , en una democràcia d’audiències, el Terror s’imposa per la via de la TDT i les eines de la xarxa. Només cal veure com l’Estat no actua davant afirmacions clarament inconstitucionals del TDT party o de determinades pàgines i diaris digitals per a comprovar que la Constitució només la defensa quan interessa.

I en aquestes que , quan això vagi de debò i els atacs s’estenguin i es facin més violents, Catalunya s’haurà de defensar amb la legalitat, sí, però també amb la legitimitat. Serà aleshores quan necessitarem els professionals de la nostra policia, i no valdran al·lusions a la neutralitat. Les institucions catalanes les ha de defensar el poble de Catalunya i aquells que tenen l’encomana, per mor de la seva professió i perquè així ho han decidit, de protegir-lo i servir-lo.

No podem demanar als nostres policies que facin res il·legal, però els hem d’exigir que estiguin al costat d’allò que és legítim. I estic convençut que, per això, només farà falta que es comportin, davant allò que ens pot venir, com a veritables professionals i que exerceixin les seves funcions en el marc d’una ètica solida i profunda que emana del servei incondicional al seu poble. Aquella ètica que no esta escrita en cap codi ni en cap llei. L’ètica de fer les coses que són justes.

Marcel Escudé i Pascual.
President de la comissió sectorial de Seguretat i Protecció Civil.
seguretat@esquerra.org