Política Territorial

Corredor Mediterrani, una estratègia que no hem de perdre de vista

Elena Rodríguez
Elena Rodríguez
El proper dia 10 de desembre es tornarà a reunir a Barcelona la Taula Estratègica del Corredor Mediterrani, aquesta Taula formada per més de 120 representants del món polític, social, empresarial i acadèmic, es va constituir el 25 de maig de 2016 i la darrera reunió que es va celebrar de la mateixa va ser el 10 d’abril de 2017 a la seu de la Delegació del Govern a Madrid, el Centre Cultural Blanquerna, on es va presentar un document amb les actuacions prioritàries que calia realitzar per impulsar aquesta infraestructura estratègica per al país.

Recordem que el Corredor Mediterrani és una peça clau en la Xarxa Transeuropea de Transport (TEN-T) que va ser aprovada el 19 d’octubre de 2011 per la Comissió Europea i, per tant, la seva dilatació en el temps no ajuda a l’hora d’establir estratègies de treball.

Sembla que en aquesta nova trobada té com a objectiu obtenir ja resultats concrets per tal d’establir prioritats i calendaris del Corredor. Tenint en compte que aquesta infraestructura és un element fonamental pel desenvolupament econòmic i empresarial, no només de Catalunya i els Països Catalans sinó d’Espanya i Europa, esperem aquesta reunió amb gran expectativa.

Esperem, també, que entre altres punts es pugui parlar de la continuïtat i la viabilitat del projecte tenint-lo i tractant-lo com un eix únic i no com a trams que es vagin duent a terme de forma separada i inconnexa. També esperem que es tractin temes econòmics i transfronterers de manera conjunta per tal que aquesta nova infraestructura afavoreixi el desenvolupament econòmic i social per tot el territori on es desplegarà el projecte.

Esperem, per últim, que el consens social i polític de tots els presents a l’anterior reunió sigui present en aquesta nova trobada i acabi de desencallar aquest retard incomprensible i les conseqüències que se’n deriven. Cal convèncer als qui puguin estar indecisos per aquest gran projecte i cal coordinar tots els territoris i actors implicats, des de governs, clústers,  empresaris, experts cambres de comerç, etc.

Esperem, doncs, que aquesta nova trobada ens porti als catalans una bona noticia.

 
Elena Rodríguez
Comissió sectorial de Política Territorial
Esquerra Republicana
territori@esquerra.cat